Stedendriehoek

‘Haal de ziel niet uit het strafrecht’

Op maandagavond 18 maart is Johan Bac te gast bij het Lebuinuscafé in Deventer, dat die avond neerstrijkt in Museum Eicas. Bac is als directeur verantwoordelijk voor de terugkeer van gedetineerden in de maatschappij.

Het Lebuinuscafé reist de stad door met een serie kleinschalige, laagdrempelige avonden waar je een avond lang in gesprek kunt met een gast die je anders niet zo snel te spreken kreeg. Het thema dat dit jaar de rode draad vormt is ‘herstel’.

Na avonden over herstel tussen landen, herstel van relaties en de rol van taal bij het voorkomen en herstellen van conflicten, gaat het dit keer over hoe een samenleving veroordeelde misdadigers een tweede kans geeft. Johan Bac pleit ervoor dat je zicht moet houden op de menselijke kant van een dader: “Anders haal je de ziel uit het strafrecht.” Humaan strafrecht betekent volgens hem dat je oog voor dader én slachtoffer hebt.

Het strafrecht houdt Bac al een leven lang bezig. Na in de opleidingsperiode bij rechtspraak, Openbaar Ministerie (OM) en politie te hebben gewerkt, koos hij vol overtuiging voor het OM, als (hoofd-)officier van justitie. Inmiddels is hij ruim vijf jaar aan de slag als directeur van de reclassering, na een periode van ruim twee jaar als directeur strafrechtketen bij J&V. “Laten we voorkomen dat het strafrecht speelbal wordt van de onderbuik van de samenleving met zogenaamd stoere ideeën die niets oplossen”, zegt Bac. “En laten we niet doen alsof het strafrecht het wondermiddel is tegen alle maatschappelijke kwalen, maar ons focussen op de kern: vlekkeloze gerechtigheid in een individuele zaak, met echte mensen die verlangen naar genoegdoening, preventie en herstel. Is daar nog draagvlak voor in onze samenleving? En wat kunnen wij burgers hierin betekenen?”

Journalist Karel Smouter (NRC) onderwerpt Bac aan een interview, waarna er ruimschoots gelegenheid is zelf het gesprek aan te gaan over deze thema’s. Het Lebuinuscafé is toegankelijk voor iedereen, zonder reservering. Er wordt gevraagd om een vrije gift en men betaalt de eigen consumpties. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in Museum Eicas, Nieuwe Markt 23. Inloop vanaf 19.30 uur.