Stedendriehoek

Financiële impuls voor Bibliotheek Deventer

DEVENTER – Met de toekenning van een financiële impuls uit de ‘Specifieke Uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen’ (SPUK) kan de Bibliotheek Deventer haar wens realiseren om in de grote wijk Colmschate-Noord een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening te realiseren én haar drukbezochte vestiging in Keizerslanden verder te versterken.

Een levendige ontmoetingsplek waar men met elkaar kan verbinden; waar taal- en digitale vaardigheden kunnen worden verbeterd; waar ruimte en aandacht is voor kunst en cultuur en talentontwikkeling. Waar ook samenwerking met partners in de wijk vanzelfsprekend is. En waar alle inwoners van Deventer dichtbij terecht kunnen, omdat er altijd een vestiging in de buurt is. Dat is de ambitie van de Bibliotheek Deventer. De SPUK-aanvragen die de bibliotheek deed, zijn dan ook nadrukkelijk gekozen in twee wijken waar nog beter ingespeeld kan worden op de behoeften van jonge en oudere wijkbewoners.

Multifunctioneel complex
De wijk Colmschate-Noord bestaat met een kleine 6.000 inwoners uit veel gezinnen met kinderen, eenoudergezinnen en relatief veel ouderen. De ambitie van de gemeente Deventer is om samen met de al bestaande voorzieningen in de wijk zoals Kindcentrum Kleurrijk, een multifunctioneel complex te ontwikkelen waar geleerd, gelezen, gesport, ontmoet en gespeeld kan worden. Er wordt gestart met een pop-up bibliotheek die later in het nieuwe gebouw omgezet wordt in een nieuwe vestiging.

Ilse Duursma, wethouder cultuur gemeente Deventer: “Wij zijn heel blij met de toekenning van het geld voor de bibliotheek. De bewoners van de wijk Colmschate-Noord krijgen hiermee ook de kans om gebruik te maken van al het moois dat de bibliotheek te bieden heeft zoals lezen, leren, ontmoeten, ontspannen en heerlijk wegdromen. Daar is de bibliotheek heel goed toe in staat. Bovendien past het in onze visie om scholen, aangevuld met verschillende andere voorzieningen, het centrum van de wijk te laten zijn. De samenwerking met inwoners en het gemeentelijk project Zwaluwenburg is hier van grote meerwaarde.”

Esther Tobé, directeur van Kindcentrum Kleurrijk – één van de partners in het project – ziet volop mogelijkheden voor de jonge wijkbewoners: “Wij werken als school samen met onze partners dagelijks aan gelijke kansen voor ieder kind in deze wijk. Geletterdheid, leesplezier en het ontdekken van je talent op het gebied van kunst en techniek spelen hierbij een belangrijke rol. Wij kijken uit naar een nog intensievere samenwerking met de Bibliotheek Deventer in het nieuwe Zwaluwenburg!”

Digitale ondersteuning   

De Bibliotheek Keizerslanden is een drukbezocht filiaal waar veel mensen komen die taalvaardiger willen worden of digitale ondersteuning nodig hebben. Door de SPUK-gelden kan de dienstverlening uitgebreid worden en kan die ondersteuning worden geboden. De uitbreiding biedt ook mogelijkheden voor verruimde avondopening waardoor meer wijkbewoners langer in de bibliotheek kunnen verblijven voor het lenen van materialen, ontmoeting en activiteiten. Daarnaast kan het aanbod van wijkorganisaties vergroot worden. Babette Granberg, manager dienstverlening Bibliotheek Deventer: ‘Met de uitbreiding van de dienstverlening en de langere openingstijden kunnen we nog beter inspelen op goed taalonderwijs en de zelfredzaamheid van bewoners. En spelen we in op de behoefte om ons aanbod samen met een groeiend aantal partners ‘dichtbij’ aan te bieden.’

Planning
De verkenning, ontwikkeling en realisatie van beide projecten vindt plaats in de periode 2024-2025.

Foto:

Van links naar rechts: Esther Tobé, Alice van Diepen en Babette Granberg. Foto: Grietje Mesman.