Zorg

Hoe ga je om met dementie?

In Apeldoorn hebben ruim 3000 mensen dementie. Driekwart van hen woont thuis, met steun van mantelzorgers.

We kennen bijna allemaal wel iemand die met deze ontwrichtende ziekte te maken heeft: binnen de familie, in de kennissenkring of in de buurt. Maar wat is nu precies dementie? En hoe kunnen we mensen met dementie en hun mantelzorgers het beste helpen? Die vragen komen aan bod op een informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 21 november van 14.00 tot 16.00 uur in Ontmoetingsplek Berkenhove, Koning Lodewijklaan 387a in Apeldoorn. De toegang is gratis. De middag wordt georganiseerd door Stimenz en Alzheimer Oost-Veluwe. Informatie of aanmelden: e.vlietstra@stimenz.nl of 06-54238675.