Stedendriehoek

Van Oost naar Oost dit jaar betrokken op afstand

Al tien jaar gaat er een groep jongeren vanuit de Protestantse Gemeente Apeldoorn ‘Van Oost naar Oost’ (VONO). “Na een jaar Oekraïne, drie jaar Roemenië (met de Apeldoornse stichting Ajuta) gaan we nu al zes jaar richting Albanië. Er zijn warme banden opgebouwd met de Albanees Orthodoxe kerk, waarmee samen projecten worden gedaan”, aldus dominee Jaap Kappers.

“Deze projecten moeten ten goede komen aan een gemeenschap ongeacht geloof. Zo hebben wij projecten gedaan binnen het psychiatrisch ziekenhuis in Elbasan, spelprogramma’s gedaan in Tirana en Gramsh en in Gramsh ook nog huizen en een schoolplein opgeknapt. De reis heeft voor de jongeren tot doel hun hart en hun blik te verruimen. Deze reis sprak ook de ouderen binnen de Julianakerk aan de Deventerstraat zó aan, dat zij sinds vier jaar ook jaarlijks richting Albanië gaan. Sinds tien jaar zijn er al zo’n honderd jongeren meegegaan, van wie sommigen al voor de vijfde keer. De betrokkenheid van de jongeren bij Albanië blijkt wel uit initiatieven om bedrijfjes op te starten vanuit Albanië. Zie: www.jckappers.nl

Jubileumreis

Kappers vervolgt: “Helaas valt de jubileumreis van 20 tot 30 juli vanwege COVID19 in het water, omdat het niet mogelijk is om met de groep van dertig jongeren de 1,5 meter afstand te garanderen. Ook is Albanië tot de dag van vandaag nog steeds een land waar alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Toch is er in overleg met Father Gregory een programma opgesteld met een Albanese VONO-variant. Jongeren vanuit Tirana zullen nu van 10 tot 15 juli in Gramsh aan de slag gaan.”

Twee huizen worden met hulp van een plaatselijke ondernemer voorzien van nieuwe daken. Ook zullen deze huizen opnieuw geschilderd worden. Voedselpakketten zullen worden uitgedeeld aan gezinnen en kinderen. Daarnaast zal er een kamp met kinderen worden georganiseerd. De kosten van het restaureren van twee huizen bedragen ongeveer €2.000,-. De voedselpakketten kosten in totaal €500,-. De kosten neemt Van Oost Naar Oost (VONO) voor haar rekening. Kappers: “Wilt u deze actie steunen, dan kunt u geld overmaken op NL 78 RABO 0133969037 ten name van DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE onder vermelding van VONO(t)huis. U kunt uw gift aftrekken, omdat dit een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Omdat wij het geld direct overhandigen, blijft er geen eurocent aan de strijkstok hangen. Dit project kunt u binnenkort volgen op de facebooksite van vanoostnaaroost of website www.vanoostnaaroost.nl.