Sport

Samenwerking voor Uniek Sporten

Fonds Gehandicaptensport en Accres Apeldoorn bv hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor 2024-2025 inzake Uniek Sporten, een platform dat sportaanbieders en sporters met een beperking helpt om sporten te vinden die bij hun beperking passen. De partijen hebben een belangrijke functie in de toeleiding naar structureel sport- en beweegaanbod van mensen met een beperking en/of chronische aandoening.

Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is om de sportdeelname te bevorderen voor deze doelgroepen. Daarbij wordt gestreefd naar een betere integratie van mensen met een beperking en/of chronische aandoening op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast zullen de partijen samenwerken ten aanzien van het digitale platform Uniek Sporten. De ondertekening is gedaan door Carla Maessen (directeur Accres) en Nike Boor (directeur van het Fonds Gehandicaptensport Nederland/Uniek Sporten Landelijk). Sinds 2010 zet Sportservice (voorheen Sportstimulering) Apeldoorn zich in om sporten voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Sinds 2015 gebeurt dit in nauwe samenwerking met het platform Uniek Sporten, onder de noemer Uniek Sporten Apeldoorn.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond afgelopen zaterdag plaats tijdens de Multisportdag in de ASM-hal op de FSG Campus in Apeldoorn. De Multisportdag is speciaal georganiseerd voor mensen met een visuele beperking. Het evenement werd georganiseerd door Zichtbaar Sportief en Uniek Sporten Apeldoorn. Deelnemers kregen de kans om meerdere sporten te proberen en zo te ontdekken welke sport bij hem of haar past. De sporten die uitgeprobeerd konden worden waren een mix van teamsporten en individuele sporten, handicap specifieke sporten en reguliere sporten.