Stedendriehoek

Project voor meer biodiversiteit in buitengebied

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kunt u deze dieren op uw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen, start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de Buurt- en Belangenvereniging Beemte-Broekland – in opdracht van de gemeente Apeldoorn – een project voor meer biodiversiteit.

Grondeigenaren in het buitengebied van Beemte-Broekland kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemrijke kruiden en het ophangen van nestkasten. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. “Zo kunt u bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting, nestkasten en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kunt u met aantrekkelijke korting aanschaffen. Heeft u interesse in een biodiversiteitsplan? Dan kunt zich aanmelden via de website www.landschapsbeheergelderland.nl”, vertelt Robert Keizer namens SLG.

Veldbezoek

Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een veldbezoek door een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Die houdt zich hierbij strikt aan de landelijke richtlijnen van het RIVM. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan. Op een centrale uitdeeldag in het najaar ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en nestkasten. Het zaaigoed wordt per post geleverd.

Bijenhotels en Bijenoases

Dit project maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in de gemeente Apeldoorn. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil de gemeente bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Later dit jaar en volgend jaar zullen andere onderdelen starten zoals de oprichting van een Hoogstamfruitbrigade, een cursus Biodiversiteit voor bewoners, een inspiratieochtend biodiversiteit langs Klompenpaden en de aanleg van Bijenoases.