Columns

ApoldroNU

Verbijsterd

In de loop der jaren heb ik heel wat reacties op mijn publicaties gekregen. Maar zelden zoveel als op m’n kritische verhaal in Nieuwsblad Stedendriehoek over het gemeentelijk beleid met de Apeldoornse binnenstad en bijbehorende verkeers- en parkeermaatregelen.

Onze binnenstad is op sterven na dood en de ‘dokters’ in het Stadhuis delen de verkeerde medicijnen uit. De magneetwerking van ons centrum is bijna tot nul gedaald. En dan gaan onze bestuurders plannen doorvoeren die nog veel meer mensen de lust ontnemen om nog een stap in ons winkelhart te zetten. De plotseling aanzwellende kritiek weerhoudt onze  gezagsdragers er niet van nog een stapje verder te gaan. Ik was verbijsterd toen ik las over de plannen met de Wilhelmina Druckerstraat. De Kalverstraat op slot voor doorgaand verkeer. En in de Druckerstraat allerlei belemmeringen opwerpen die de files alleen maar langer zullen maken. Drempels om de snelheid van auto’s te temperen, prima. Maar wat krijg je als je stadsbussen daar voor haltes laat stoppen (over te hevelen van de Nieuwstraat naar de Druckerstraat)? En als bezorgbusjes en verhuiswagens op de weg gaan stilstaan omdat de parkeervakken verdwijnen. Nog meer congestie!

Met gevolg dat automobilisten dan maar de Sprengenweg en omliggende smalle woonstraten opzoeken. Zoals ook Zuid sluipverkeer wacht als de Kalverstraat dichtgaat en de Laan van de Mensenrechten de toevloed niet aankan.

Gemeente, houd die Kalverstraat gewoon open. Herstel de afslagstrook bij de Stationsstraat. Dat geeft doorstroming. En is het nou echt nodig dat er telkens tien, twaalf auto’s stil staan om een wandelaar of fietser die met een slakkengangetje bij de Hoofdstraat oversteekt, comfort te bieden? Onnodig die files, gewoon gecreëerd. Ook in de Druckerstraat. Een paar afslagstroken bij voorheen Middelink zouden wonderen doen.

Ben ik een autofanaat? Welnee, ik zit vooral op de fiets. Maar wat meer realiteitszin is soms wel nodig, vooral in het Stadhuis.

Tot volgende week!