Stedendriehoek

Poelenherstelproject in Apeldoorn

WENUM-WIESEL – Poelen zijn belangrijk voor de biodiversiteit, maar ze hebben onderhoud nodig. In de gemeente Apeldoorn zijn 648 poelen aanwezig, waarvan er 245 zijn beoordeeld. Bij een groot aantal van deze poelen is onderhoud nodig.

Poeleigenaren in Apeldoorn kunnen zich aanmelden voor een poelherstelproject. Op woensdag 21 februari verzorgen de gemeente Apeldoorn en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) een informatieavond over het beheer en onderhoud van poelen en het monitoren van de onderhoudsstaat. Deze avond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de Wenumse Watermolen aan de Oude Zwolseweg 160 in Wenum-Wiesel. Aanmelden op slgelderland.nl.

Poelen zijn een belangrijk onderdeel van het landschap, zowel in natuurgebieden als agrarische gebieden. In Gelderland liggen ruim 11.500 poelen. Ze vormen een leefomgeving voor amfibieën, libellen, waterkevers en water- en moerasplanten. In het kader van natuurontwikkeling zijn veel poelen aangelegd. Deze functioneren echter niet blijvend optimaal: regelmatige uitvoering van onderhoud is noodzakelijk. Maar veel poelen zijn achterstallig beheerd, ze groeien dicht, raken beschaduwd en verlanden. Ook in Apeldoorn is dat het geval. De gemeente, SLG en de Poelenwerkgroep Apeldoorn willen met dit project de poelen met eigenaren gaan herstellen.

In Apeldoorn is recent een poelenwerkgroep opgericht. Deze groep van elf enthousiaste vrijwilligers met kennis en kunde wil graag starten met het beheer en onderhoud en het monitoren van de onderhoudsstaat van poelen.

Tijdens de informatieavond van 21 februari krijgen de poeleigenaren uitleg van SLG over het beheer en onderhoud van een poel en welke eisen amfibieën stellen aan hun habitat. Ook kunnen poeleigenaren zich opgeven voor deelname aan het poelenherstelproject. Een adviseur van SLG gaat vervolgens op erfbezoek bij de deelnemers en maakt aan de hand van de situatie van de poel, aanwezige doelsoorten en wensen van de eigenaar een beknopt herstel- en onderhoudsplan. In het herstel- en onderhoudsplan worden ook een aantal voorwaarden opgenomen rondom toekomstig beheer en de instandhouding van de poel. Aan de hand van dit plan kan de eigenaar het onderhoud uit gaan voeren of in overleg het onderhoud samen met de poelenwerkgroep Apeldoorn of een gespecialiseerd bedrijf uitvoeren.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatieavond en het poelenherstelproject via de website van SLG op slgelderland.nl/projecten/poelen-apeldoorn. Heb je vragen over het poelenherstelproject? Dan kun je contact opnemen met projectleider Erwin Reinhard van SLG, via telefoonnummer 06-25224952 of per e-mail: e.reinhard@slgelderland.nl.