Stedendriehoek

Ontmoeting en ondersteuning bij CODA

APELDOORN – Iedere Apeldoorner kent CODA, het moderne gebouw gelegen aan de Vosselmanstraat in het centrum van de stad. CODA is hét Cultuurhuis van Apeldoorn. Deze plek heeft een ontstaansgeschiedenis die terug gaat tot het begin van deze 21ste eeuw, een periode van zo’n twintig jaar. Jongeren en nieuwkomers in Apeldoorn zullen het verhaal van en over CODA niet altijd kennen. Nieuwsblad Stedendriehoek sprak met directeur-bestuurder Carin Reinders over heden, verleden en de toekomst van CODA. Een plek die voortdurend moderniseert en actualiseert, getuige ook de huidige herinrichting van de openbare bibliotheek die eind 2023 wordt voltooid.

Fusie

Reinders vertelt: “De openbare bibliotheek, het gemeentelijk archief,  en de twee musea: museum van en over de geschiedenis van de stad en de regio en het museum voor moderne kunst in Apeldoorn zijn twintig jaar geleden samengevoegd tot één organisatie. Dat heeft een lange aanloop gehad. Er is tien jaar over gesproken of dat nou wel of niet moest.” De fusie, en daarmee CODA, is er uiteindelijk gekomen. Er werd nieuwbouw naar een ontwerp van architect Herman Hertzberger gerealiseerd dat tegen het bestaande gebouw van Hans Ruijssenaars gepositioneerd is, waardoor beide een ensemble zouden vormen en een definitieve gezamenlijke plek is voor deze voorheen vier zelfstandige organisaties. Reinders: “Het heeft een aantal jaren geduurd voordat het ook echt ging werken als één organisatie en als één herkenbaar concept. Ik durf nu, twintig jaar later, wel te zeggen, dat het samenbrengen van die vier organisaties succesvol is.”

“Als je me dan vraagt: waar dat succes dan te zien en te beleven is, dan zeg ik: kijk naar de huidige tentoonstelling Zomer in Apeldoorn. Hier zie je dat al die functionaliteiten van CODA – literatuur en de boeken, geschiedenis, moderne kunst, en verhalen over de Veluwe – prachtig samenkomen. En de nostalgie van zo’n mooie oude vouwwagen in de tentoonstelling die velen nog kennen uit hun jeugd, is voor de inwoners van de stad interessant maar ook voor de toerist die hier komt.”

Circulair en duurzaam

CODA gaat over boeken en papier, over kunst met papier, en over het vertellen van nieuwe verhalen. Over de bibliotheek zegt Reinders: “Eigenlijk is het zo mooi, de opzet van een bibliotheek: circulair en duurzaam en daarmee ook zo goed passend in deze tijd. Je koopt het boek niet. Je leent een boek en als je het uit hebt breng je het weer terug en kan de volgende het lenen. Een fantastisch concept dat al meer dan honderd jaar bestaat en waar wij op voortborduren.” CODA Bibliotheek is ook echt een ontmoetingsplek. Je kunt medestudenten treffen in de bieb, of samen neerstrijken in CODA Café voor een hapje en een drankje en een goed, gezellig gesprek. “Pas als zo’n plek er tijdelijk niet is, zoals tijdens de COVID lockdowns, merk je hoe belangrijk het is en hoezeer mensen behoefte hebben aan ontmoeten en aan het delen van kennis.”

Meer dan boekenkasten

“Tegenwoordig is de bieb veel meer dan een ruimte met boekenkasten. We bieden veel aanvullende diensten en activiteiten, we willen voldoen aan de wensen en behoeften die er zijn. Die behoeften groeien en veranderen en daar spelen we met de herinrichting van CODA Centrale Bibliotheek op in. Denk bijvoorbeeld aan het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).” Reinders legt uit dat in een tijd waarin technologisch veel verandert en de overheid hoofdzakelijk digitaal met haar burgers communiceert niet iedereen mee kan in die digitale ontwikkelingen. En dat het niet alleen ouderen zijn, maar ook jongere mensen die zich afvragen hoe ze aan betrouwbare informatie komen en hoe ze veilig hun eigen data kunnen beheren.

Geen stigma of label

Reinders: “Allerlei zaken waar mensen in hun dagelijkse bestaan moeite mee hebben of vragen over hebben, daar willen we graag bij ondersteunen. Daarbij is de bibliotheek, CODA, een plek die geen stigma of label heeft. Als jij door de deuren van het UWV naar binnen gaat of de fysieke portalen van de sociale dienst, dan heb je een etiket. Of als je denkt: ik constateer dat ik qua digitale geletterdheid niet helemaal mee kan, dan is er soms sprake van schaamte. CODA is dan een heel laagdrempelige plek, een plek die prettig en neutraal aanvoelt. Er is hier hulp om je belastingaangifte in te vullen en we hebben een collectief sociale advocaten die spreekuur houden. Met al deze aanvullende diensten willen we er zijn voor de mensen in Apeldoorn.”

Na de verbouwing zullen er meer werk- en leerplekken zijn in de bibliotheek. Ontmoeten en vergaderen wordt makkelijker gemaakt en daarnaast heb je de eenpersoonscellen waar gestudeerd kan worden. Het is nog even geduld hebben, maar in januari 2024 is er een vernieuwd CODA, helemaal klaar voor deze tijd en ruim in faciliteiten. Carin Reinders benadrukt dat mensen al wat CODA biedt overzichtelijk op de website kunnen terugvinden. Jong en oud, CODA is er voor iedereen.

Voor meer informatie: www.coda-apeldoorn.nl