Ondernemend

‘Van verzuimdenken naar inzetbaarheidsbeleid’

Arjan Donker: “Organisaties helpen om het verzuimpercentage te verlagen van 5% naar 4%? Nee, wij ondersteunen liever om het inzetbaarheidspercentage te verhogen van 95% naar 96%”

Op het adres Lange Amerikaweg 61 is BrinQer – jouw arbodienst gevestigd, de enige gecertificeerde arbodienst met haar hoofdkantoor binnen de regio Stedendriehoek.

Vanzelfsprekend ging ook Corona niet aan BrinQer voorbij – met alle ongewenste gevolgen van dien. Arbodienstverlening liep door, maar alle trainingen van BrinQer Academie stonden ‘on hold’. Arjan Donker voelt namens de arbodienst uiteraard met getroffen ondernemers mee. Toch spreekt hij tegelijkertijd over ‘professioneel gezien interessante tijden’.

“De recente crisis noodzaakt om de visie op traditionele arbodienstverlening bij te stellen en dwingt tot innoveren. De vraag naar trainingen voor leidinggevenden op het gebied van verzuim, maar zeker ook onze ‘Activeringsgesprekken’ blijft duidelijk aanwezig. Het goed toerusten van leidinggevenden op de nieuwe omstandigheden is een belangrijke vraag. Deze trainingen vinden inmiddels weer plaats. De groepen zijn kleiner en de live-trainingen vinden plaats in grotere ruimtes. Nieuwe thema’s doen hun intrede; het vinden van een goede privé-werkbalans onder de omstandigheden van het thuiswerken en ook arbo op thuiswerkplekken”, aldus Donker.

“We leren veel van deze nieuwe omstandigheden. Er zullen ongetwijfeld boeken vol geschreven worden over nieuwe kennis die we opdoen. Nieuwe werkwijzen doen versneld hun intrede. Waar we drie jaar lang Online Spreekuren probeerden te introduceren – zonder groot succes – was nu binnen drie weken heel Nederland aan het idee gewend.”

Technologische ontwikkelingen

“De arbo-branche loopt niet voorop in technologische ontwikkelingen en is niet echt sexy. Maar innovatie kan bijdragen om de aansluiting bij de jongere generaties te vinden en te houden. Medewerkers willen contact via WhatsApp en bij voorkeur niet meer via mail. Ze willen meer eigen bemoeienis met inzetbaarheid, productief en vitaal blijven en zullen hierin meer eigen verantwoordelijkheid pakken. Eigenaarschap noemen we dit. Hierin kan een arbodienst ondersteunen door niet alleen toegang tot systemen aan werkgevers te geven, maar juist ook aan medewerkers. Maar tevens de zogenoemde BrinQer InzetbaarheidsGids zorgt voor andere gesprekken over verzuim. En ja, ook in onze wereld verwachten we binnenkort de eerste ervaringen met AI en wellicht ook VR. Boeiend! Een periode dus om stil te staan bij de bedrijfsvoering in de toekomst: zullen we het eens echt anders doen?”

De nadruk lag in de praktijk vaak vooral op Wet Verbetering Poortwachter, vertelt Donker: “De regelingen rondom verzuim, de arbeidsONgeschiktheid, het UWV, loonsancties en arbeidsrecht. Tegenwoordig besteden we veel aandacht aan nieuw taalgebruik, noodzakelijke andere competenties van leidinggevenden; een veilig klimaat kunnen creëren voor de werknemer, zien hoe het met je collega gaat en daar ook een zinvol gesprek over aan kunnen gaan. Een gesprek over verzuim voeren zonder dat de nadruk ligt op ziekte en arbeidsONgeschiktheid. Onze zogenaamde Activeringsgesprekken.”

Per 1 januari kunnen veel werkgevers weer overstappen naar een andere arbodienst. Dat mag van Donker gerust BrinQer zijn: “Vergeet de gebruikelijke twee à drie maanden opzegtermijn niet. Wij ontvangen nieuwe klanten met open armen en ik sluit graag af met onze slogan: Verzuim is uit en activering is in!”

BrinQer | jouw arbodienst
Lange Amerikaweg 61
7332 BP Apeldoorn
T: 055-3574360
E: info@brinQer.nl
I: www.brinQer.nl

Dit artikel verscheen in onze ondernemersspecial.