Ondernemend

Samenwerken aan toekomstbestendige zorg

Het sociale domein staat onder druk. Sinds de decentralisatie van jeugd, zorg en participatie in 2015 staan veel gemeenten onder druk. Met weinig geld moeten ze ‘een nieuwe lokale inclusieve samenleving’ opbouwen. Er ontstaan hierdoor steeds grotere tekorten. Verschillende kleine zorgaanbieders in de zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe besloten daarom om in datzelfde jaar hun krachten te bundelen om duurzamere en effectievere zorg te bieden, die beter aansluiten bij de specifieke wensen en behoeften van de cliënt en daarbij kostenbesparend is.

De branchevereniging Zorgcollectief Midden-IJssel/ Oost Veluwe werd in januari 2019 officieel opgericht. Binnen dit collectief valt een divers aanbod aan totaal 35 kleine zorgaanbieders: o.a. kindertherapeuten, speltherapeuten, (kinder)coaches, psychosociaal therapeuten, psychologen, zorgboerderijen en daklozenopvang voor jeugd- tot aan ouderenzorg in de gemeenten Apeldoorn, Lochem, Hattem, Epe, Voorst, Zutphen, Heerde en Brummen. De branchevereniging geeft aandacht aan drie pijlers: inrichting van de organisatie, positionering extern en doorontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening en deskundigheidsbevordering. “Onze gemeenschappelijke doelen zijn het behartigen van de belangen van onze leden op het gebied van zorgverlening, het verbeteren van kwaliteit van de betrokken dienstverlening en het voeren van een keurmerk,” vertelt voorzitter Theo van de Schepop. Samen met zijn broer richtte hij in 2007 Buitenplaats de Poel in Wenum Wiesel op. Dit is een kleinschalig zorginitiatief dat ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en ouderen met een ondersteuningsvraag, gericht op het actief kunnen participeren in het dagelijkse leven. Dat wil zeggen: wonen, werken, school en ontspanning. “Vanuit passie en liefde voor het vak zijn alle leden van de branchevereniging zelfstandige praktijken gestart. We proberen onze kennis en kwaliteiten zo passend mogelijk in te zetten. We kijken tijdens ledenvergaderingen hoe we met elkaar zo goed mogelijk kwaliteit neer kunnen zetten. We hebben een platte organisatie. We hebben expres een laag abonnementstarief en beperken ons tot deze regio. Daarnaast worden we beoordeeld door een onafhankelijke Raad van Toezicht.”

Samenwerking met gemeenten
De branchevereniging wil een toonaangevend platform zijn als het gaat om de vertegenwoordiging van een breed scala aan kleine zorgaanbieders. Dit betekent enerzijds naamsbekendheid bij gemeenten, zorgaanbieders en stakeholders. Anderzijds richt de branchevereniging zich op het creëren van nieuwe innovatieve vormen van dienstverlening en samenwerking. “We moeten een ander systeem maken, dat gericht is op samenwerkingen en vertrouwen. Bij meer vertrouwen heb je minder controle, maar ook minder administratieve lasten, wat kostenbesparend is.”

De branchevereniging is altijd op zoek naar kleine zorgaanbieders om mee samen te werken. Meer informatie? Neem contact op via de onderstaande gegevens.

T  06-46887754
E   info@brancheverenigingzorg.nl
https://brancheverenigingzorg.nl