Ondernemend

Samen inzetten op voorkomen verzuim werknemers

“Het hebben van een baan is in Nederland de beste sociale zekerheid die je je als werknemer in de huidige tijd kunt wensen. Daarom is Het Apeldoorns Personeelsloket er niet alleen voor werkgevers, maar ook voor particulieren”, vertellen Harry Sileon en Johan Wind. Hun ondernemingen, assurantiekantoor Harry Sileon en arbodienst Windst in Bedrijf, zijn een samenwerking aangegaan om ondersteunende diensten te leveren aan werkgevers, werknemers bij verzuim, dreigend verzuim en het voorkomen daarvan. “Wij richten ons hierbij speciaal op het mkb in Apeldoorn en omstreken.”

“Ondernemers die met hun bedrijf een groei doormaken en personeel in dienst gaan nemen of al hebben, staan vaak niet stil bij de (financiële) gevolgen wanneer het even tegenzit op het personele vlak. Windst in Bedrijf als verzuimbegeleidingsbedrijf en Harry Sileon als assurantiekantoor maakten al met regelmaat mee dat ondernemers zich meldden met een onverwacht probleem dat de bedrijfsvoering onder grote druk zette”, stellen de samenwerkende partijen.

Nieuwe wet
“Er is de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van personeelszaken en ziekteverzuim, zoals bijvoorbeeld de modernisering van de ziektewet, de flexwet en het ontslagrecht. In dat kader hanteren wij de zogenoemde ‘Verzuim Kapstok’. Immers, ziekte is niet hetzelfde als verzuim. De leidinggevende en medewerker moeten in eerste instantie samen streven naar het maken van afspraken en het zoeken van een voor beiden passende oplossing.” Vanaf 1 januari 2020 wordt aan de al geldende regelgeving de Wet Arbeidsmarkt in Balans – oftewel de Wet WAB – toegevoegd. In mei van dit jaar heeft de Eerste Kamer hiermee ingestemd. Deze wet heeft als doel de kloof tussen vast en flexibel werk kleiner te maken. De WAB heeft grote consequenties voor alle werkgevers en werknemers  in Nederland. Ook op dat vlak kan Het Apeldoorn Personeelsloket weer de nodige hulp bieden.”

Ook op het gebied van personeelsmanagement doen aangesloten werkgevers regelmatig een beroep op Het Apeldoorns Personeelsloket. “Bijvoorbeeld wanneer een werknemer onvoldoende presteert binnen het bedrijf en er een situatie is ontstaan waardoor er voor beide partijen een onwerkbare situatie is ontstaan. In dat soort gevallen komt de consulent van Windst in Bedrijf bij de werkgever en werknemer langs om te helpen aan een voor partijen bevredigende oplossing te werken. Dit binnen een vaak ondoorzichtig oerwoud van wet- en regelgeving op dit vlak.”

Lezing
Overigens kunnen niet alleen werkgevers aankloppen bij Het Apeldoorns Personeelsloket. “Ook de werknemer die worstelt met een probleem in de arbeidssituatie, kan terecht voor hulp. Zo doen werknemers die langdurig ziek zijn en bang zijn dat dit hun baan gaat kosten, een beroep op Het Apeldoorns Personeelsloket voor advies en hulp.” Johan Wind geeft overigens een lezing over deze materie op donderdag 28 november in het ACEC-gebouw aan de Roggestraat 44. Hij besluit: “Het gaat vaak om complexe situaties. Maar als de werkgever af en toe even ‘de vijf woorden’ bezigt: ‘Hoe gaat het met je?’, zou dat binnen de relatie met de werknemer al een enorm verschil kunnen maken.”

Voor meer informatie, website apeldoorns-personeelsloket.nl en telefoon 055-5760924.