Ondernemend

Erfzaken ook voor ‘de week na de cake’

De Erfmeesters van Erfzaken, met van links naar rechts: Hans Bosch, Laura Siekerman en Michel Esselink.

“Bij Erfzaken hanteren wij het motto: ‘Je kunt het niet nalaten’. Dat wil zeggen, je kunt het niet maken om jouw erfgenamen aan hun lot over te laten. Het is je morele plicht om de zaken zo goed te regelen dat de afwikkeling van jouw nalatenschap rimpelloos verloopt. Allemaal in het belang van jouw (toekomstige) nabestaanden.”

De Erfmeesters van Erfzaken verzorgen als register-executeur de digitale voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap. Hans Bosch vertelt: “Onze ervaring is dat de eerste week na een overlijden volledig in het teken staat van de uitvaart. In die periode overheersen het verdriet en de emotie. Pas daarna komt men vaak uit de verdoving en daalt het besef in dat er veel te regelen valt. Men weet niet waar men beginnen moet. Om (toekomstige)erfgenamen te ondersteunen in dit moeilijke proces, heeft Erfzaken een boekje uitgebracht onder de naam ‘De week na de cake’. Op inzichtelijke wijze beschrijven wij in dat boekje wat er allemaal komt kijken na een overlijden. Maar waar het Erfzaken vooral ook om gaat is hetgeen je  allemaal al vóór je overlijden kunt, of eigenlijk moet, regelen!”

Uw nalatenschap is meer dan een testament

Laura Siekerman vervolgt: “Erfzaken helpt bij leven om de inventarisatie, registratie en voorbereiding van jouw nalatenschap te regelen. Via het digitaal nalatenschapsdossier worden de bezittingen en schulden vastgelegd, met alle onderliggende stukken. Ook het (levens)testament wordt hierin opgenomen en de persoonlijke uitvaartwensen mogen eveneens niet ontbreken. Op verzoek beoordeelt en adviseert Erfzaken of alles goed geregeld is en (nog steeds) voldoet aan de persoonlijke wensen en/of huidige regelgeving. Met als uitgangspunt ‘je doet het zelf, we doen het samen of wij doen het’, biedt Erfzaken ruimte voor zelfwerkzaamheid en dus maatwerk.” Michel Esselink merkt nog op dat met name de afwikkeling van de eerste nalatenschap niet goed gaat. “Die wordt vaak niet, niet geheel of fout afgewikkeld. Dat leidt meestal tot onjuiste verdelingen van de erfenis tussen erfgenamen, te veel betalen van erfbelasting of een onnodig hoge eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg.”

Erfzaken werkt met specialisten

De Erfmeesters van Erfzaken zijn gespecialiseerd in het afwikkelen van een nalatenschap en treden daarbij ook op als executeur. Esselink: “Het digitale nalatenschapsdossier is daarbij erg belangrijk. De volledige communicatie loopt via dit dossier en is toegankelijk voor alle erfgenamen. Inzicht en overzicht leiden namelijk tot transparantie, vertrouwen en rust.”

Erfzaken beheerst dus het hele proces: de voorbereiding, de afwikkeling en de nazorg. “Vaak zet Erfzaken haar expertise in ter ondersteuning van een executeur van de nalatenschap én, indien gewenst, wij kunnen ook optreden als executeur van een nalatenschap. De drempel om bij Erfzaken binnen te lopen is bovendien erg laag.”

In gesprek met Erfzaken

Siekerman: “We willen onze naamsbekendheid vergroten en op ons vakgebied vanuit Apeldoorn toonaangevend zijn in de Stedendriehoek. Iedereen mag contact met ons opnemen voor een vraag (QuickScan) over het erfrecht. Daarvoor brengen wij geen kosten in rekening. Dat kan door middel van een telefonisch contact, via het contactformulier op de website, door het maken van een afspraak of door binnen te lopen op het spreekuur dat wij elke donderdag tussen 16.00 en 19.00 uur organiseren.”

“Bestel nu het gratis, handzame boekje De week na de cake via onze website www.erfzaken.nl/informatieboekje-erfzaken.”

Erfzaken
Kanaalpad 69
7321 AN Apeldoorn
T: 055-3020202
E: info@erfzaken.nl
I: www.erfzaken.nl

Dit artikel verscheen in onze ondernemersspecial.