Stedendriehoek

Nieuws uit de gemeente Apeldoorn

Veel leven in nieuwe Apeldoornse beken

Er zijn verrassend veel vissoorten in de nieuw aangelegde Apeldoornse beken gevonden. Ook zeldzame soorten zoals de beekprik en rivierdonderpad. Een mooi resultaat van het herstellen van beken en sprengen in de gemeente. Dat doet de gemeente samen met waterschap Vallei en Veluwe.

Vrijwilligers van viswerkgroep De Prik hebben onderzoek gedaan in nieuwe beken in de stad en dorpen. Ze hebben een groot aantal én veel verschillende vissen gevonden, waaronder de zeldzame beekprik. Als kers op de taart is voor het eerst in vijftig jaar de grote modderkruiper gezien. Dit laat zien dat de oplossingen die zijn toegepast in de beken goed werken!

Oplossingen beekherstel
Eén van die oplossingen is de vistrap. Die zorgt ervoor dat vissen tegen de stroom in kunnen zwemmen. Bodems met een ondergrond van fijn grind en zand maken daarnaast een goede leefomgeving voor vissen. In de verbredingen van de beken groeien jonge beekprikken op in deze bodemlaag. En er ontstaat een goede verbinding tussen de beken van Ugchelen, Apeldoorn en Epe, wat het leefgebied van vissen groter en stabieler maakt. Hierdoor zijn de vissoorten minder kwetsbaar.

Meer informatie
Meer informatie over beekherstel in Apeldoorn leest u op www.apeldoorn.nl/water-en-natuur.


 

Brug over kanaal voorkeursroute voor brandweerpost Matenpoort

Er zijn plannen voor een brandweerkazerne aan de Matenpoort om de kwaliteit van de brandweerzorg te verbeteren. De gemeente onderzocht wat de beste aansluiting tussen de nieuwe brandweerkazerne en de Kayersdijk is. Van de onderzochte opties hebben de gemeente en VNOG een voorkeursroute. Dat is de route waarbij er een brug over het kanaal komt. Deze brug komt naast de bestaande fietsbrug, of het wordt gecombineerd met de fietsbrug.

De nieuwe kazerne zorgt voor betere dekking van de brandweer. Dat wil zeggen dat de brandweer gemiddeld genomen sneller kan zijn als er ergens brand is. Ook houdt de nieuwe brandweerpost rekening met verwachte groei van Apeldoorn. De voorkeursroute werd op 27 februari gepresenteerd aan buurtbewoners en andere belangstellenden.

Proces

Voordat er een definitief besluit wordt genomen over de toekomstige route, hoort de gemeente graag hoe u hierover denkt. U kunt uw reactie tot eind maart geven door te mailen naar kazerne@apeldoorn.nl. Daarnaast kunt u inspreken bij de gemeenteraad bij de politieke markt op 28 maart. In april wordt het definitieve besluit genomen over de route.

Meer informatie

Meer informatie over deze voorkeursroute en het proces leest u op de website www.apeldoorn.nl/voorkeursroute-brandweerkazerne.


 

Ondergrondse hoogspanningsverbinding De Maten

Er zijn ruimte en mogelijkheden om de hoogspanningsverbinding in De Maten ondergronds te brengen. Dat blijkt uit de eerste onderzoeken door TenneT, namens gemeente Apeldoorn. Die hebben geleid tot een basisontwerp voor dit traject.

Het basisontwerp laat zien dat de nieuwe ondergrondse hoogspanningslijn bijna helemaal de bestaande route kan volgen van de bovengrondse hoogspanningskabels. De route van de ondergrondse kabels wordt vooral met boringen gemaakt. De bovengrondse hoogspanningskabels en masten worden verwijderd, als de nieuwe ondergrondse verbinding in gebruik is genomen.

Planning
TenneT gaat nu verder met het uitwerken van het detailontwerp. Hierna gaan ze aan de slag met de uitvoering.  Het college van burgemeester en wethouders vraagt in maart aan de gemeenteraad geld voor het verdere ontwerp en de aanleg beschikbaar te stellen. Naar verwachting kan het project in 2027 klaar zijn.

Meer informatie

Op de website www.apeldoorn.nl/hoogspanningdematen vindt u informatie over het project. Heeft u vragen? Dan kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact opnemen via 14 055. U kunt ook een e-mail sturen naar hoogspanning@apeldoorn.nl.