Stedendriehoek

Nieuwe parkeergarage bij ziekenhuis

Na de realisatie van een tijdelijk parkeerdek op P1 voor Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn, heeft Continental Car Parks overeenstemming bereikt met het ziekenhuis voor de realisatie van een nieuwe parkeervoorziening op P2. Vervanging van de huidige parkeervoorziening is noodzakelijk vanwege scheurvorming in de constructie.

De nieuwe parkeervoorziening krijgt 880 parkeerplaatsen, verdeeld over drie bouwlagen, waarvan één ondergronds, één op maaiveld en één op de eerste verdieping. De sloopwerkzaamheden van de huidige parkeervoorziening zijn inmiddels gestart en duren tot de zomervakantie. Aansluitend zal de bouw aanvangen. Tijdens de bouw en sloop kan geparkeerd worden in de onlangs opgeleverde tijdelijke parkeervoorziening P1.

Natuurinclusief ontwerp
Met het gebouw wordt een natuurinclusieve en gezonde omgeving gecreëerd, waarbij de overgang van parkeren naar bezoek zo ontspannen mogelijk is vormgegeven. De positionering van de garage zorgt voor een heldere omkadering van het entreegebied, waardoor het voor ziekenhuisbezoekers begrijpelijk, herkenbaar en daardoor stressloos is. De hoofdstructuur van het ziekenhuis blijft gerespecteerd en er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de groenstructuur, waar landschap en stedenbouw in elkaars verlengde liggen. Met de houten gevelelementen in combinatie met klimplanten wordt een zachte en natuurlijke uitstraling gecreëerd. Honderden uiteenlopende plant- en struiksoorten zorgen voor vergroening van het gebouw en de directe omgeving.

De oplevering van de nieuwe parkeervoorziening voor Gelre ziekenhuizen wordt verwacht medio 2023.