Stedendriehoek

Het torentje kleurt oranje

APELDOORN – De gemeente Apeldoorn verlicht het torentje op het stadhuis oranje van 25 november tot en met 10 december. Op deze wijze vraagt zij aandacht voor het geweld tegen vrouwen en meisjes. Tijdens de coronacrisis is dit actueler dan ooit. De twee Soroptimistclubs in Apeldoorn (Soroptimistclub Apeldoorn en Apeldoorn SorgeLoo’s) hebben deze actie geïnitieerd en aangevraagd bij de gemeente.

Evelyne van de Vlekkert, voorzitter van Apeldoorn SorgeLoo’s: “Als netwerkclub van vrouwen is het ons doel om bij te dragen aan de verbetering van de positie van vrouwen overal ter wereld. Wij zijn heel blij dat de gemeente Apeldoorn dit jaar de wereldwijde Orange the World-campagne van de Verenigde Naties tegen geweld tegen vrouwen en meisjes ondersteunt.”

Sinds een aantal jaren doet Nederland mee met de campagne, gecoördineerd door een samenwerkingsverband van UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland. Dit jaar doet de gemeente Apeldoorn voor het eerst mee. Het torentje op het stadhuis wordt oranje verlicht in de periode van 25 november (de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (de Internationale Dag van de Rechten van de Mens). Ook wordt de vlag ‘Stop geweld tegen vrouwen en meisjes’ opgehangen.

Marie-Louise Krause, voorzitter van Soroptimistclub Apeldoorn: “We zien dat de #MeToo-beweging verandering brengt in ongezonde machtsituaties. Precies zo willen wij ook een beweging op gang brengen om het geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen. Onderzoek wijst uit dat maar liefst 45% van de Nederlandse vrouwen ooit een vorm van fysiek of seksueel geweld heeft meegemaakt. Ik hoop dat heel veel Apeldoorners door deze actie aan het denken worden gezet en mee gaan doen. Samen kunnen we dit stoppen, daar ben ik van overtuigd.”