Stedendriehoek

Doorgaan tot iedereen kan sporten

APELDOORN – Sommige mensen inspireren van nature. Danny Bekkers is een van de drijvende krachten die zich iedere dag 100% inspant om te zorgen dat iedereen in Apeldoorn kan sporten. “Sporten en bewegen bij een sportclub is zo mooi, dat dit voor iedereen mogelijk zou moeten zijn. Door het sporten bij een club of team doe je mee in de maatschappij. Het geeft plezier en het is nog gezond ook. Toch is sporten bij een club voor veel mensen niet vanzelfsprekend.”

Gehandicapt. Het kan iedereen overkomen en het scala aan mensen binnen deze doelgroep is immens. Al zijn hele werkzame leven werkt Danny in Apeldoorn in het speciaal onderwijs als leraar bewegingsonderwijs. “Sporten is wat anders dan in een leslokaal zitten. Het hele lichaam doet mee en de beleving is totaal anders. Zie sport dus als middel”, stelt Danny. “Het is een belangrijk middel met veel positieve effecten voor iedereen. Zeker voor mensen die zich niet altijd volledig geaccepteerd en begrepen voelen. De stap naar een sportvereniging is voor deze groep groot. Vaak te groot. Ook ouders van kinderen met een handicap weten vaak niet welke sportverenigingen in Apeldoorn hiervoor mogelijkheden bieden.”

Daarnaast is kennis binnen een sportclub belangrijk. Een groep G-sporters binnen je vereniging opzetten en begeleiden is geen sinecure. Daarnaast is een G-team voor veel mensen ook niet altijd de ideale plek. Mensen of kinderen die al dan niet zichtbaar gehandicapt zijn, kunnen soms met de juiste begeleiding van een trainer of trainingsmaatjes, ook prima meekomen in een reguliere groep.

Uniek Sporten
Om het zoeken naar een geschikte sportclub voor deze mensen niet tot nieuwe Olympische discipline te verheffen, is Uniek Sporten een hulpmiddel waar vraag en aanbod elkaar makkelijker kunnen vinden. In het woud van de vele stichtingen en organisaties die zich inspannen om sporten voor iedereen mogelijk te maken, is het voor mensen met een handicap soms zeer lastig om de juiste weg te vinden.

Feitelijk is het heel simpel. Iemand, of zijn of haar kind, wil sporten in Apeldoorn of omgeving en wil weten welke vereniging hiervoor mogelijkheden biedt. “Ik kan dan vanuit het platform Uniek Sporten op weg helpen om tot een match te komen. Soms is ook maatwerk noodzakelijk, als er bijvoorbeeld aanpassingen aan accommodaties nodig zijn. Ik weet vanuit mijn gids- en loodsfunctie in dit bijzondere terrein de weg naar gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidieregelingen eenvoudig te vinden.” Bij complexe vragen leunt hij op het lokale netwerk en op het groeiende netwerk van mensen die hetzelfde doen als hij, maar dan in andere steden.

De uitdaging van Danny is ervoor zorgen dat veel meer sportverenigingen, sportcentra en trainers in Apeldoorn mogelijkheden gaan bieden en open staan voor mogelijkheden voor unieke sporters. Op zaterdag 16 februari is Danny present op de Sport & Bewegen Expo in Omnisport te Apeldoorn (www.atletiek.nl/sportexpo).

De energie en betrokkenheid waarmee Danny wil zorgen dat sporten voor iedereen in Apeldoorn mogelijk wordt is ongekend. “We kunnen allemaal helpen om sporten voor iedereen mogelijk te maken.” Meer informatie over het sporten met een handicap is te vinden op: www.unieksporten.nl. Iedereen die een vraag heeft aan Danny kan hem bereiken via het e-mailadres: apeldoorn@unieksporten.nl

door Maikel Mardjan