Stedendriehoek

Delen van vakantiegeld

APELDOORN – De kloof tussen mensen ‘die hebben’ en ‘die niet hebben’ groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden. Op vakantie gaan is er voor veel mensen niet meer bij. Ze zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar. Daarom organiseren de kerken in de gemeente Apeldoorn ook dit jaar weer de actie Vakantiegeld Samen Delen.

Teken van verbondenheid

In mei ontvangen veel mensen een flink bedrag extra: vakantiegeld. Wie het goed heeft, wordt uitgenodigd om te delen met buurtgenoten met de laagste inkomens. “De gift via Vakantiegeld Samen Delen was een welkome gift, want door de prijsstijgingen qua energie en boodschappen etc. kon ik dit jaar wat versleten kleding (jas en een broek) nog niet vervangen”, zo reageerde iemand vorig jaar. “Deze gift hielp me om dit alsnog te kunnen doen.”

De 32 kerken die deze actie organiseren, nodigen hun leden actief uit om een gift te doen. “Maar uiteraard is iedereen welkom aan deze actie bij te dragen. En natuurlijk hoeft iemand geen lid van een kerk te zijn om een bijdrage te ontvangen. De actie wordt in de gemeente Apeldoorn gehouden op die plekken waar kerken de actie ondersteunen: de stad Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel”, aldus coördinator Gertrudeke van der Maas.

Vorig jaar recordopbrengst

“Vorig jaar was de actie een heel groot succes: er werd toen een recordbedrag van € 191.000 gedeeld. Ruim 1100 huishoudens ontvingen gemiddeld 170 euro. Het aantal aanvragen was fors hoger dan het jaar ervoor. Dat is een teken dat de nood onder mensen met een laag inkomen steeds groter wordt. We verwachten nu ook weer een flinke stijging, omdat steeds meer mensen financiële problemen hebben. Dus we gaan ons uiterste best doen om de actie ook dit jaar weer tot een succes te maken.”

Geven en aanvragen kan tot en met 2 juni. “U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (ANBI) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften komt ten goede aan de actie. Wie langer dan een jaar een gezinsinkomen heeft van maximaal € 1.784,95 netto per maand, of als alleenstaande maximaal € 1.264,14 per maand ontvangt, nodigen we uit een aanvraag te doen. Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage, zijn te lezen op onze website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl. Voor informatie: vsdcentraal@gmail.com”