Stedendriehoek

Bikers Against Child Abuse

STEDENDRIEHOEK – Verspreid over Nederland zijn zon 100 leden van Bikers Against Child Abuse

actief met wel een heel speciaal doel. Ook in uw buurt wijk of stad.

De missie van deze groep bikers: Bikers Against Child Abuse (B.A.C.A.) bestaat met de bedoeling een veiliger omgeving te realiseren voor misbruikte en mishandelde kinderen. Wij bestaan uit een grote groep bikers die kinderen de kracht wil geven niet bang te zijn voor de wereld waarin ze leven. Wij staan klaar om onze beschadigde vrienden te ondersteunen door ze betrekken bij een bestaande verenigde wereldwijde organisatie. Wij werken samen met lokale en landelijke groepen en instanties die al kinderen beschermen. Wij willen duidelijk laten weten aan ieder die betrokken is bij een misbruikt of mishandeld kind, dat dit kind tot onze organisatie behoort en dat wij bereid zijn om fysieke en morele steun te geven door het kind op te nemen in onze organisatie. Wij staan klaar om deze kinderen te beschermen tegen verder misbruik of mishandeling. Wij veroordelen elk gebruik van geweld en intimidatie in elke vorm en tegen ieder persoon. Maar als de omstandigheden zich voordoen dat wij de enige hindernis zijn die verhindert dat verder geweld gebruikt wordt tegen een kind, dan zijn wij ieder persoonlijk bereid deze hindernis te zijn

De vrijwilligers van B.A.C.A. moeten in het bezit zijn van een VOG, een Verklaring Omtrent Gedrag. Een VOG wordt door justitie uitgegeven en is een screening op geweldsdelicten en zedendelicten. Vrijwilligers die zich willen aansluiten bij B.A.C.A. moeten dus voldoen aan een aantal eisen en krijgen een gedegen interne opleiding van minimaal een jaar. B.A.C.A. gebruikt een principe waarbij het kind wordt opgenomen in de groep vrijwilligers. Er worden twee contactpersonen gekoppeld aan het kind, dat vervolgens 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar via deze vrijwilligers op de hele internationale organisatie van B.A.C.A. kan rekenen. Wilt u meer weten? Kijk dan op http://dutch.bacaworld.org