Stedendriehoek

Verzoek tot reconstructie aanlegsteiger

ZUTPHEN – De Stichting Toeristisch Varen (STV) heeft het verzoek ingediend om de omgeving van de aanlegsteiger van de Fluisterboten te reconstrueren. De STV vertrekt en eindigt op deze locatie met de Fluisterboten en vertelt hierbij over de geschiedenis van Zutphen.

De stichting heeft contact gezocht met de gemeente Zutphen en het Waterschap Rijn en IJssel. Gezamenlijk hebben de partijen gekeken naar het gebruik van de aanleglocatie, de Berkelruïne en de omgeving en hoe dit eventueel aan te passen. Begin dit jaar is er gestart met het graven van proefsleuven, onder leiding van Michel Groothedde, werkzaam voor Archeologie bij de gemeente Zutphen. “Dit was nodig om te bepalen waar de 14e-eeuwse kloostermuur zich bevindt. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de oever van de Berkel archeologisch gezien circa 3,50 meter teruggezet (verbreed) kan worden en zo tegen de oude kloostermuur komt te liggen; zeer waarschijnlijk vormde dit vroeger ook de oorspronkelijke oever bij de Berkelruïne.”

Het doel van het project is om de Berkel te verbreden ter plaatse van de aanlegsteiger en dan de oude kloostermuur weer zichtbaar en beleefbaar te maken als kademuur voor de fluisterboten. Het geheel bevindt zich nog in het schetsontwerp en wordt komende periode verder uitgewerkt naar definitief ontwerp, waarbij de voorbereiding al eind 2018 zal plaatsvinden. De uitvoering volgt dan in de eerste helft van 2019. Daarna gaat het vaarseizoen met de Fluisterboten weer beginnen.