Stedendriehoek

Veilig huis en veilig dorp

Burgemeester Annemieke Vermeulen surveilleerde eerder met enkele buurtpreventen.

WARNSVELD – Op vrijdag 1 en zaterdag 2 november is er in de passage van Albert Heijn aan de Dreiumme in Warnsveld een pop-up winkel woonveiligheid, onder het motto ‘een veilig huis & een veilig dorp’. Het team Buurtpreventie Warnsveld verzorgt deze informatiemarkt, die op beide ochtenden is geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

In de nog open ruimte van Albert Heijn komen dan stands van de Gemeente Zutphen, politie, brandweer, sleutelspecialist Adema, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Rabobank en Buurtpreventie Warnsveld. Vrijdag 1 november om 10.00 uur opent burgemeester Annemieke Vermeulen de pop-up winkel.

De kans op inbraak, insluiping, brand, internetcriminaliteit en babbeltrucs is altijd aanwezig. Maar hoe groot is dat risico? Bezoekers kunnen in deze pop-up winkel deskundigen raadplegen en informatie inwinnen om zelf preventieve maatregelen te nemen om de veiligheid van huis en dorp te vergroten. Wie mee wil doen met een WhatsApp-groep Buurtpreventie of met de surveillances in het dorp in de donkerste dagen van het jaar, kan zich daarvoor ook aanmelden.

Met deze pop-up winkel start het Team Buurtpreventie Warnsveld zijn zesde seizoen. Het team is een werkgroep van de dorpsraad Warnsveld en werkt nauw samen met de politie (wijkagent) en de gemeente (wijkregisseur). Er zijn op dit moment ongeveer 25 ‘buurtpreventen’, die in verschillende teams in het dorp surveilleren in de donkerste tijd van het jaar om inbraken te voorkomen. De meeste deelnemers ervaren het als een leuke en sportieve activiteit. Daarnaast voert het team de regie bij 17 WhatsApp-groepen, waar inmiddels ruim 650 inwoners bij zijn aangesloten. En het team promoot graag de landelijke slogan, die voor iedereen van belang is, als die het huis verlaat: Ramen dicht, licht aan, deur op slot!