Stedendriehoek

Tijdelijk onderdak voor WALHALLAb

ZUTPHEN – WALHALLAb en gemeente Zutphen zijn overeengekomen dat de leer- en werkplaats tot 31 december een deel van het gemeentelijke pand in de Waterstraat 33 gaat huren. Daarnaast wordt door de gemeente een eenmalige subsidie verstrekt voor verdere professionalisering.

Naar verwachting kan WALHALLAb al begin deze maand zijn intrek nemen in het pand. WALHALLAb regelt onder meer de aanvraag voor de bestemmingswijziging (kruimelregeling) en dat er samen met de gemeente afstemming plaatsvindt met de buurt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook besloten een eenmalige subsidie toe te kennen aan WALHALLAb van 40.000 euro voor de rest van 2018. De gemeente wil aan de slag om met organisaties die zich inzetten voor de jeugd, een samenhangend plan te maken zodat het aanbod van de verschillende organisaties goed op elkaar aansluit en de verschillende organisaties meer gaan samenwerken. Het team van deze unieke leer/werkplaats voor jongeren werkt hier graag aan mee.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, is het een stichting geworden en wordt er verder gewerkt aan de kwaliteitseisen zoals die in april zijn opgesteld en ondertekend in samenspraak met de gemeente Zutphen. Het WALHALLAb heeft zowel op onderwijskundig als op sociaal-maatschappelijk terrein eervolle prijzen gewonnen.