Stedendriehoek

Stevige plek voor cultuuronderwijs op basisscholen

BRUMMEN – Cultuuronderwijs krijgt een stevige plek op de basisscholen in de gemeente Brummen. Met die ambitie ondertekende burgemeester Alex van Hedel namens de gemeente Brummen een convenant om dit te bereiken. Ook alle schoolbesturen in de gemeente en Stichting Welzijn Brummen zetten hun handtekening onder dit document.

Dit gebeurde onder toeziend oog van leerlingen van groep 7 van de Oecumenische Basisschool. Zij waren uitgenodigd om dit feestelijke moment muzikaal te ondersteunen. Dit omdat deze klas als beste schoolklas uit de provincie Gelderland is uitverkoren en geselecteerd om aan het eind van dit jaar mee te doen en op te treden voor koningin Maxima. Dit als onderdeel van het project ‘Meer Muziek in de Klas’.

Bij de ondertekening van het convenant waren alle samenwerkingspartners aanwezig: Bibliotheek, schoolbesturen, Stichting Welzijn Brummen, muziekverenigingen, gemeentebestuur,  Culturele Stichting en ook de combinatiefunctionaris Cultuur. Burgemeester Van Hedel liet weten dat de gemeente Brummen met de gemaakte afspraken aansluit bij het landelijke programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK). Zowel provincie als rijk subsidiëren dit programma dat loopt van 2017 tot en met 2020. “Alle basisscholen in onze gemeente doen mee. Ze maken hiermee kenbaar dat ze de ambitie hebben om cultuureducatie op hun school een vaste plek te geven”, aldus burgemeester Van Hedel. “En bijzonder is dat zoveel verschillende organisaties en verenigingen hieraan meewerken om dit ook daadwerkelijk in de komende jaren tot een succes te maken.” Het convenant is voorbereid door een breed samengestelde werkgroep, waaraan namens de gemeente (inmiddels oud-) wethouder Margriet Wartena een belangrijke bijdrage heeft geleverd.