Stedendriehoek

Stadswandeling langs sporen Joods leven

ZUTPHEN – Op zondag 1, vrijdag 6, vrijdag 13, zondag 15, vrijdag 20 en vrijdag 27 september kan men weer deelnemen aan de Stadswandeling Joods Zutphen’

Rond 1800 begon het Joodse leven in Zutphen op gang te komen. Aan het eind van de negentiende eeuw kende Zutphen een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. De gevolgen van de bezettingsjaren 1940-1945 betekenden vrijwel het einde van de Joodse gemeenschap van Zutphen.

Tijdens de Stadswandeling Joods Zutphen’ komt men een aantal sporen tegen van Joods leven variërend van het vroegere verenigingsgebouw Hof van Flodorf tot het vooroorlogse winkelstraatje Barlheze. Aan de hand van gebouwen woonhuizen en winkelpanden wordt de geschiedenis van de Joodse inwoners van Zutphen verteld van de achttiende eeuw tot heden. Zo wordt er verteld over slager Hamburg die vanaf 1836 een slagerij aan het Broederenkerkhof had en over voddenkoopman Meyer Lipschits (zie foto) voor wie een fraai muurmonumentje is opgericht. De verhalen worden indien mogelijk toegelicht met oud fotomateriaal.

De wandelingen starten om 13.30 uur bij de synagoge aan Dieserstraat 11. Zondag 15 september is er een extra wandeling om 11.30 uur ter gelegenheid van Open Monumentendag. Deelnemers zijn ongeveer anderhalf uur onderweg. Na afloop staat in de synagoge koffie en thee klaar. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ten bate van de restauratie van de Joodse Begraafplaats te Zutphen. Zie voor informatie en overige data ook de website www.joodszutphen.nl. Opgave voor de wandeling via telefoon 0575-566645/06-17932332 of e-mail joodszutphen@gmail.com