Stedendriehoek

Schilderen helpt mensen met hersenletsel op allerlei manieren

ZUTPHEN – Bij NAH-atelier Zutphen werkt een groep kunstschilders die op latere leeftijd hersenletsel hebben opgelopen. Velen hadden voor het hersenletsel nooit getekend of geschilderd. Schilderen is voor ieder van hen een middel om te ontdekken wat hun mogelijkheden zijn. Het schilderen helpt bij het proces van verwerking en aanvaarding en bij het terugvinden van zelfvertrouwen.

De schildergroep van NAH-atelier Zutphen is in het voorjaar van 2019 gaan werken volgens het concept van het collectief Kunst-Zinnig-Brein (www.kunstzinnig-brein.nl). Als een schilderij af is, schrijft de kunstenaar er ook altijd een verhaal naast. Beeld en tekst vullen elkaar aan. Je ziet het niet direct, maar vaak vertelt het schilderij samen met het verhaal hoe het leven is na hersenletsel. Dit wordt de eerste expositie en er is gewerkt vanuit het onderwerp ‘Historisch Holland’, waar vooral de herinneringen van voor het hersenletsel een plek kregen.

NAH-Atelier Zutphen is een onderdeel van Siza activiteitencentrum voor NAH, Coehoornsingel 3-03. De expositie is te zien van vrijdag 10 januari tot en met eind februari, op maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur, op vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. In het weekend is het gesloten. Op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur zijn er steeds kunstenaars aanwezig.

Twee soorten letsel

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is hersenletsel na een ongeval of ziekte. Het hersenletsel leidt tot een breuk in de levenslijn. Niet aangeboren hersenletsel kan op iedere leeftijd voorkomen. Er worden twee vormen van hersenletsel onderscheiden: traumatisch hersenletsel: ontstaat door een botsing of een kneuzing van de hersenen, bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk of een val van de trap; niet-traumatisch hersenletsel: ontstaat door een aandoening of ziekte, bijvoorbeeld een beroerte, hersenbloeding of hersentumor.

De gevolgen van hersenletsel zijn voor ieder persoon anders. Afhankelijk van de plaats in de hersenen waar het letsel optreedt en van de ernst van het letsel, kunnen de gevolgen meer of minder optreden.

Gevolgen voor sociale omgeving

Hersenletsel krijg je niet alleen. Vaak ondervinden de mensen in de omgeving van de getroffene ook problemen. De partner met wie je samenleeft, je vader of moeder vertoont ander gedrag en lijkt niet meer de persoon te zijn die je zo goed kent. Maar ook vrienden en collega’s zien plots een ander mens tegenover zich.

In sommige gevallen kan iemand met hersenletsel zijn of haar werk niet meer doen, zijn sport niet meer beoefenen of niet meer naar buiten zonder hulp of begeleiding. Sociale contacten kunnen anders worden en het gevaar van een sociaal isolement ligt op de loer.