Stedendriehoek

Prachtig slot Tweede Kerstdag

ZUTPHEN – Op Tweede Kerstdag, woensdag 26 december, vanaf 15.30 uur vindt het traditionele Festival of Lessons and Carols plaats in de Walburgiskerk te Zutphen. Het samengaan van teksten uit het oude en nieuwe testament, omlijst met koormuziek, samenzang én orgelspel, is een prachtige afsluiting van deze Tweede Kerstdag.

Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond deze traditie in Engeland rond de Christmas Carols. Deze volkskerstliederen werden oorspronkelijk in de middeleeuwen op straat gedanst. De oudste zijn dus simpele straatliederen, waarvoor de rondreizende Carol-zangers in ruil voor het zingen voedsel, geld en drank kregen. In latere tijden namen kerkkoren deze praktijk over om de kerstnachtviering te populariseren. Dit verklaart de vorm van negen lezingen en liederen. Inmiddels heeft de Carol zich, dankzij de nieuwe traditie van de festivals, verder ontwikkeld en werden serieuze liederen uit de negentiende en twintigste eeuw toegevoegd.
Al vele jaren zingt het Vocaal Ensemble Zutphen onder leiding van Iassen Raykov de Carols en bespeelt Klaas Stok (zie foto) het Baderorgel. Er is ook veel ruimte voor samenzang. De lezingen worden verzorgd door Gerard van der Brug en Sara Westerweel.
Dit jaar is het festival voor het eerst in de verbouwde en verwarmde Walburgiskerk. Vorige jaren was er na afloop Glühwein en warme chocolademelk om de kou te verdrijven: maar die traditie blijft, nu voor de gezelligheid. De toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang.