Stedendriehoek

Politiek Café over wonen

ZUTPHEN – GroenLinks Zutphen verzorgt op woensdag 19 februari een Politiek Café in Waterkracht, het ontmoetingscentrum in het Waterkwartier, Ruys de Beerenbrouckstraat 106. Inloop vanaf 19.30 uur, informatie en debat vanaf 20.00 uur. Het onderwerp luidt: ‘De woningmarkt in Zutphen, een goede en betaalbare woning voor iedereen?’

Het gemeentebestuur van Zutphen heeft onlangs zijn Woonvisie vastgesteld. Daarin staan de recente ontwikkelingen op de woonmarkt in Zutphen en de plannen voor de toekomst. Wat zijn nu de kansen op een goede woning? In Nederland is iedereen gelijk voor de wet. Kijken we naar concrete situaties, dan rijzen er vragen. Neem de woningmarkt. Is iedereen daar gelijk? Heeft iedereen gelijke kansen op een goede en betaalbare woning? Ook op de huurmarkt? Daarover kunnen bezoekers meepraten – of alleen luisteren – in het Politiek Café. De toegang is vrij, drankjes zijn voor eigen rekening.

Er zijn bijdragen over de kansen op de sociale huurmarkt, mogelijkheden voor piepkleine zelfbouwwoningen (de zogenoemde Tiny Houses), projecten voor ouderen, kansen voor overstap van huur naar koop. En er wordt gedebatteerd over oplossingen, zoals voorrang voor bepaalde categorieën, huurwoningen bouwen of juist koopwoningen, en wat er maar aan ideeën wordt ingebracht.