Stedendriehoek

Oplossing voor klimaatinstallatie

ZUTPHEN – Het college van burgemeester en wethouders wil de klimaatinstallatie op het dak van het stadhuis verplaatsen, draaien, verlagen en omkleden. De installatie valt hierdoor minder in het zicht en er is minder geluidsoverlast. De verplaatsing van de installatie is in nauw overleg met bewoners en de architect tot stand gekomen. Hiervoor is het wel noodzakelijk om een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en cultuurhistorie (welstand) en in afwijking van het bestemmingsplan.

Begin dit jaar is besloten de vergunning voor de klimaatinstallatie te weigeren omdat de luchtbehandelingskast (inclusief warmtewiel) hoger is dan maximaal in het bestemmingsplan is toegestaan. De klimaatinstallatie die is geplaatst voor het verduurzamen van het stadhuis, was toen al geplaatst. Op dit moment wordt de klimaatinstallatie gedoogd. De gedoogconstructie is tijdelijk van aard en het college besloot daarom om met bewoners en de architect in overleg te gaan voor een definitieve oplossing.

De plaatsing van de installatie en de vergunningverlening hebben vorig jaar geleid tot een intern onderzoek naar de handelwijze van de gemeente. Na dit onderzoek is er een intensief en zorgvuldig traject gestart waarbij mogelijke oplossingen onderzocht zijn. Hierbij zijn meerdere gesprekken gevoerd en ontwerpvarianten doorgesproken met de architect, omwonenden, belanghebbenden, technisch adviseurs en de welstandscommissie. Dit alles heeft geresulteerd in dit voorstel voor de verdraaiing, verplaatsing, verlaging en omkleding van de nieuwe klimaatinstallatie.

Naast dat de installatie minder in het zicht valt en voor minder geluidsoverlast zorgt, past het nieuwe ontwerp beter bij het historisch dakenlandschap van de binnenstad en sluit het architectonisch beter aan bij het stadhuis. De kosten voor de verplaatsing en omkleding zijn 197.000 euro. De Zutphense politiek bespreekt het voorstel naar verwachting op 8 oktober.

Eind september 2017 is de klimaatinstallatie vervangen. De oude was aan vervanging toe. De nieuwe installatie is veel duurzamer. Zo heeft de nieuwe een warmteterugwinning van 75% (en de oude 0%) en hebben de afvoerventilatoren zeker 60% beter rendement dan de oude. De nieuwe installatie past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Zutphen.