Onderwijs

Feestelijke opening boekenproject bij kinderopvang en basisschool

ZUTPHEN – Een feestelijk moment voor onder andere kinderopvanglocatie De Stadstuin en basisschool De Waaier in Zutphen. Wethouder Jasper Bloem kwam daar vorige week langs met een ‘boekfiets’ vol nieuwe boeken. Ook las hij de peuters en kleuters voor. Daarmee opende hij het boekenproject waarbij verschillende locaties, waar veel peuters en kleuters komen, nieuwe boekencollecties kregen.

Leesplezier van belang bij taalontwikkeling

De boeken worden geschonken door de gemeente Zutphen en bibliotheek BIJ de Bieb. Samen slaan zij de handen ineen om het leesplezier te vergroten van kinderen waarbij de Nederlandse taalontwikkeling niet vanzelf gaat. De boeken zijn daarom geschonken aan locaties in de gemeente waar veel peuters en kleuters komen die een (dreigende) taalachterstand hebben. Bijvoorbeeld omdat er thuis geen Nederlands wordt gesproken of omdat er in het gezin weinig ruimte voor de taalontwikkeling is.

Wethouder Jasper Bloem: “Ik ben trots op de samenwerking met bibliotheek BIJ de Bieb voor dit boekenproject. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat onze jongste inwoners met plezier gaan lezen en daardoor sneller de Nederlandse taal leren. Want ook bij lezen en taalontwikkeling in het algemeen geldt: jong geleerd is oud gedaan! Het is fantastisch om te zien dat boeken voor zo veel plezier zorgen bij jonge kinderen en ze er ook veel van leren.”

Nieuwe boekencollecties voor ruim 20 locaties

In totaal hebben meer dan 20 locaties nieuwe boekencollecties ontvangen. Deze locaties zijn zorgvuldig geselecteerd. Het gaat om Wijkcentrum Waterkracht en vier basisscholen. Daarnaast hebben ook 18 kinderopvanglocaties nieuwe boekencollecties ontvangen. Dit zijn locaties die peuteropvang met voorschoolse educatie aanbieden voor peuters met een taalachterstand. Alle locaties ontvangen rond 100 tot 200 boeken om zo een rijke lees- en taalomgeving te stimuleren.

Maja Elzinga, projectleider boekenproject en specialist leesbevordering en mediawijsheid (BIJ de Bieb): “We vinden het belangrijk dat de boekencollecties inclusief zijn, zodat kinderen en ouders met verschillende achtergronden zich er in kunnen herkennen. Wanneer ze plezier hebben in het samen lezen van een boek of het praten over een boek bevordert dit de interactie en taalontwikkeling van jonge kinderen. We hebben daarom naast Nederlandstalige boeken ook gekozen voor meertalige boeken en prentenboeken zonder tekst.”

Samenwerking

Het boekenproject is een samenwerking tussen de gemeente Zutphen en bibliotheek BIJ de Bieb. Het wijkcentrum, de scholen en de kinderopvanglocaties hebben hun voorkeuren voor boeken en thema’s aangegeven. Hierdoor passen de boekencollecties bij de locaties, de kinderen en hun ouders. Deze locaties doen al veel om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Met het vergroten van de boekencollecties wordt het lezen van en het praten over een boek nog toegankelijker gemaakt.

Foto: Yke Ruessink