Stedendriehoek

Onderwijs heeft behoefte aan huisvesting

ZUTPHEN – De gemeenteraad van Zutphen heeft met het Masterplan Onderwijshuisvesting een duidelijke visie neergelegd op het belang van kwalitatieve en toekomstbestendige huisvesting. Dit gaat veel verder dan randvoorwaarden rondom vierkante meters, stenen en welke kleuren komen er op de muren.

Het plan is ontstaan vanuit de gedachte dat een divers en innovatief onderwijsaanbod bijdraagt aan onze gehele gemeente. De uitwerking van het Masterplan gebeurt in verschillende fasen. In de eerste fase wordt meteen al zichtbaar welke voordelen er ontstaan uit de intensieve samenwerking tussen de schoolbesturen. Zo komt er duurzame nieuwbouw voor een Cluster 4-school, duurzame herbouw en uitbreiding van de Vrijeschool en zijn de eerste stappen gezet richting vervangende huisvesting voor het regionaal vmbo.

Gedeelde voordelen
Wethouder Patricia Withagen: “Een breed onderwijsaanbod biedt kansen voor talentontwikkeling van alle kinderen. Wanneer dit goed aansluit op de lokale arbeidsmarkt hebben we samen goud in handen. Het maakt Zutphen aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, het trekt bedrijven aan, het is goed voor de buurt en de sociale samenhang in de wijken en voor een duurzame toekomst. In alle overleggen met de schoolbesturen heb ik hen uitgedaagd om samen verantwoordelijkheid te nemen voor kwalitatieve huisvesting. Om samen te bepalen wat er nodig is om in Zutphen het onderwijs van de toekomst te faciliteren. Ik vind het geweldig dat we nu aan de slag gaan met de uitvoering. De Cluster 4-school wil een energieneutraal gebouw realiseren, zelf energie opwekken en een geborgen plek worden voor de speciale doelgroep leerlingen die daar les krijgt. De Vrijeschool maakt van de vervelende situatie door de brand een kans door de herbouw naadloos te laten aansluiten bij het bijzondere karakter van het vrije school-onderwijs. Er komt veel ruimte voor de kunst- en praktijklessen, die ook uitnodigt tot medegebruik door bijvoorbeeld de naaste omgeving. Er komen minimaal 250 zonnepanelen op het dak en er wordt gewerkt met recyclebare materialen. De visie van het regionaal vmbo is een belangrijke stap op weg naar het vakonderwijs van de toekomst waar de leerlingen trots op kunnen zijn. Het creëren van een uitdagende, praktijkgerichte, veilige leeromgeving, samen met werkgevers van de toekomst, staat centraal.”

Samenwerking is de sleutel tot succes
De schoolbesturen zijn uitgedaagd om ondernemerschap te tonen, niet alleen op het onderwijs maar ook op het efficiënt gebruik van gebouwen en financiële middelen. Nu de eerste resultaten zichtbaar worden, motiveert dit nog meer om vanuit samenwerking te kijken naar vraagstukken als verouderde gebouwen, krimp en multifunctioneel gebruik van gebouwen. Frans Laarakker, bestuurder van Scholengroep Gelderveste: “ De klassieke rolverdeling was er een van: de school gaat over het onderwijs, de gemeente gaat over de stenen. Deze wethouder heeft zich er hard voor gemaakt dat we allemaal dezelfde verantwoordelijkheid voelen: toekomstbestendig onderwijs heeft behoefte aan passende huisvesting, voor álle schoolgaande kinderen in Zutphen.”