Stedendriehoek

Ondersteuning bij leesplezier en mediawijsheid

ZUTPHEN – Op de dag van de Internationale Rechten van het Kind, woensdag 20 november,  ondertekenden de directeuren van Stichting Archipel Onderwijs, Nelleke Eelman en Graafschap bibliotheken, Gerard Huis in ’t Veld een raamcontract van drie jaar rond De Bibliotheek op School. Alle elf scholen van Archipel in Zutphen en Warnsveld ontvangen gedurende drie jaar ondersteuning van de bibliotheek op het gebied van leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. 

School en bibliotheek willen kinderen stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. “Geen kind verlaat laaggeletterd of laaggecijferd de basisschool”, aldus Nelleke Eelman. De bibliotheek helpt op basisscholen om deze doelen te bereiken. Deskundige lees-mediacoaches zetten zich daarvoor in, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Meer lezen, beter in taal!
Ook voor lezen geldt: oefening baart kunst. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen, gaan daardoor steeds beter lezen en blijven lezen. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Daardoor hebben leerlingen die goed (blijven) lezen, meer kansen in het voortgezet onderwijs en hun verdere loopbaan.