Ondernemend

ArboLink, jouw partner in verzuim!

In een tijd waarin de concurrentie om talent hevig is en de nadruk op duurzaamheid toeneemt, is een doordachte strategie gericht op arbodienstverlening niet langer optioneel maar essentieel. Organisaties die investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers plukken niet alleen de vruchten van verminderd verzuim en hogere productiviteit, maar creëren ook een aantrekkelijke en betrokken werkomgeving voor huidige en toekomstige medewerkers.

ArboLink is ontstaan vanuit haar moederbedrijf Servion Financieel Advies waar advisering omtrent werkgever- en werknemersverzekeringen de core business betreft. Met vestigingen in Wierden en Zutphen behartigt ArboLink relaties door heel Nederland met klanten variërend van multinationals in de agrarische sector, transport, zakelijke dienstverlening tot aan de bakker die start met zijn eerste medewerker.

ArboLink onderscheidt zich van andere arbodiensten door een proactieve aanpak op diverse vlakken van arbodienstverlening en HR zaken. Wij geloven in preventieve strategieën waarbij wij ons richten op het identificeren en aanpakken van potentiële risico’s op de werkplek, variërend van ergonomische verbeteringen tot het aanbieden van gezondheidsbevorderende programma’s. Dit helpt niet alleen bij het verminderen van arbeidsongevallen, maar ook bij het bevorderen van een positieve werkcultuur en het stimuleren van betrokkenheid. Wij geloven dat de werkgever van de toekomst dichter bij haar personeel moet staan om te winnen van haar concurrentie.

Een andere belangrijke pijler van onze organisatie is het actieve beheer van verzuim. Door een nauwe samenwerking tussen werkgevers, werknemers en arboprofessionals kan vroegtijdig ingrijpen bij gezondheidsproblemen leiden tot snellere re-integratie en lagere kosten. Zo werken onze casemanagers in de taakdelegatie als verlengstuk van de bedrijfsarts. Medewerkers ervaren de verzuimbegeleiding hierdoor veel minder formeel en de casemanagers kennen alle ins en outs van de verzuimdossiers waardoor vroegtijdig zaken gesignaleerd worden en aangepakt.

ArboLink werkt samen met een landelijk dekkend netwerk aan professionals die proactief werken met korte wachttijden. Bij ons hoef je geen weken te wachten voor een bezoek aan de bedrijfsarts. De focus ligt op duurzaam herstel met daar waar nodig aanpassingen in het werk en individuele begeleiding om de terugkeer naar eigen of ander passend werk te vergemakkelijken.

Kenmerkend van ArboLink zijn de korte en doeltreffende lijnen. Onze relaties krijgen één vast aanspreekpunt die makkelijk te bereiken is voor diverse vraagstukken. Daarnaast krijgt elke organisatie een vaste backoffice medewerker verzuim en een bedrijfsarts toegewezen. De casemanager behoudt de regie, wat al begint met het kennen van de medewerkers en dus de organisatie.

Beslis voor 1 oktober a.s. of jij wilt gaan for a winning team!

De meeste Arbodienstverleners hanteren een jaarcontract dat loopt van 01-01 tot 31-12. Wil je wisselen van Arbodienst dan dien je het contract met je huidige Arbodienst (pro-forma) op te zeggen voor 1 oktober 2023!

Enthousiast en wil je kennismaken? Kijk dan snel op: www.arbolink.nl

Een scherpe blik creëer je samen!

ArboLink B.V.
IJsselkade 8
7201 HB Zutphen
T 088-0108900
www.arbolink.nl