Stedendriehoek

Nieuw college van start

BRUMMEN – Steven van de Graaf, Pouwel Inberg, Annika van Klinken en Ingrid Timmer zijn vorige week benoemd tot wethouder van de gemeente Brummen. Met de benoeming van de vier wethouders en daarna ook de beëdiging van twee nieuwe raadsleden, is de wijziging in het gemeentebestuur compleet. Een nieuwe bestuursperiode is aangebroken. 

De coalitiepartners Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 hebben op 18 mei hun coalitieakkoord 2022-2026 met de titel ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’ gepresenteerd en officieel aangeboden aan de gemeenteraad. De raad heeft hier vorige week kennis van genomen. In de komende bestuursperiode gaat het nieuwe college aan de slag om de ambities uit het akkoord zoveel mogelijk te realiseren. Het bereikte coalitieakkoord is voor belangstellenden te raadplegen op www.brummen.nl.