Stedendriehoek

Meedenken over nieuwe routes in De Hoven

ZUTPHEN – Begin november heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een wandel- en fietsroute in De Hoven. Stichting Landschapsbeheer Gelderland gaat de routes voor de gemeente uitwerken en zorgen voor de aanleg. De inbreng van bewoners is hierbij heel belangrijk.

Klompenpad
Hoe de routes gaan lopen, staat nog niet vast. De wandelroute wordt een zogenoemd Klompenpad, een route over boerenland en historische paden. Bij de ontwikkeling van de route en later ook bij het beheer spelen bewoners een belangrijke rol. Ook bij het ontwikkelen van de fietsroute worden bewoners nauw betrokken. Er worden ook samenwerkingen gezocht met historische- en natuurverenigingen. “Samen bekijken we langs welke interessante cultuurhistorische en landschappelijke bezienswaardigheden de fietsroute kan voeren. Waar nodig kunnen karakteristieke elementen in het landschap een opknapbeurt krijgen of op een andere manier weer zichtbaar gemaakt worden”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Aftrap begin 2020
Begin volgend jaar zijn er twee bijeenkomsten die de aftrap vormen voor de wandelroute en de fietsroute. Inwoners, grondeigenaren, ondernemers en andere belangstellenden zijn hier van harte welkom. Meer informatie volgt tegen die tijd. De bedoeling is om vervolgens twee initiatief-/werkgroepen op te richten, met deelnemers uit De Hoven, Zutphen en het buitengebied: Brummen, Empe en Voorst. Alvast aanmelden om mee te denken, kan door een mail te sturen naar Peter van Dijk van de gemeente Zutphen: p.vandijk@zutphen.nl.

De aanleg van het routenetwerk maakt deel uit van Rivier in de Stad, een programma dat zorgt voor een betere verbinding tussen de Zutphense binnenstad, de IJssel en De Hoven. Met als doel een (water)veilige stad, met volop ruimte voor recreatie en toerisme. De wandel- en fietsroutes leggen daarnaast ook een verbinding met de Veluwe.