Stedendriehoek

Luxor Monument van het Jaar

ZUTPHEN – Luxor is het Monument van het Jaar 2018. Wethouder Mathijs ten Broeke lanceerde dit tijdens Open Monumentendag samen met Greet Jongerling van Filmtheater Luxor en Ineke Hissink, de voorzitter van Open Monumentendag. Hiermee vragen zij aandacht voor dit bijzondere monument aan de Houtmarkt dat gerestaureerd gaat worden.

De gemeente Zutphen organiseert in samenwerking met de Stichting Open Monumenten Comité Zutphen sinds 2016 het Monument van het Jaar. Dit is met name een bewustwordingscampagne om draagvlak te creëren voor het onderhoud en toegankelijk maken van monumenten. Steeds vaker worden lopende subsidiestromen beëindigd of wordt er minder uitgekeerd. Dit houdt echter niet automatisch in dat er geen subsidies meer te vinden zijn. Met het Monument van het Jaar ondersteunt de gemeente eigenaren actief in het vinden van alternatieve financieringsmogelijkheden om het project of het noodzakelijk onderhoud toch te kunnen verrichten. Door het Monument van het Jaar zet de gemeente het monument of een project in de schijnwerpers. In 2016 was dit de restauratie van de St. Jan en in 2017 de Molen Nooitgedacht.

Honderdjarig bestaan
Luxor, dat gevestigd is in het rijksmonument Houtmarkt 64, viert vanaf 5 oktober het honderdjarig bestaan. Hiervoor worden lopende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Tevens is de wens om het pand op te knappen. Het interieur wordt vernieuwd en de gevel wordt hersteld. De benodigde investering is nog niet compleet, dus zal door middel van crowdfunding het resterende bedrag bij elkaar worden verkregen. Het project, dat zich nu nog in de verkennende fase bevindt, is via de website www.luxorzutphen.nl  te volgen. Geïnteresseerden kunnen hier vinden hoe ze het project kunnen steunen.