Stedendriehoek

Kever velt vonnis over Witte Lint

WARNSVELD – Langs de rondweg Eefde/Zutphen, de N348, komt nieuwe beplanting. De karakteristieke schuine meidoornbomen, het meest in het oog springende onderdeel van het Witte Lint én de granieten witte paaltjes worden verwijderd. De overige elementen van het Witte Lint blijven wel bestaan omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de weg. De naam Witte Lint verdwijnt eveneens.

Dit is het besluit in samenspraak met de oorspronkelijke ontwerpers en auteurs van het Witte Lint. De perenprachtkever tastte de meidoornbomen afgelopen zomer zo aan, dat deze keuze gemaakt is. Op donderdag 15 november is er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden van 16.00 tot 18.00 uur in het kantoor van provincie Gelderland, Zutphenseweg 5a in Warnsveld. Iedereen kan dan nog suggesties meegeven die verwerkt worden in het definitieve ontwerp. De nieuwe beplanting wordt daarna zo snel mogelijk aangebracht. Hierbij wordt goed gelet op zaken als aantrekkelijkheid voor insecten, mooi passend bij het landschap, veiligheid voor het verkeer, onderhoud, kosten en haalbaarheid.

Het Witte Lint is enkele jaren geleden aangelegd als landschapskunstwerk bij de nieuwe rondweg Eefde/Zutphen en de nieuwe spoortunnel Zutphen. Uitgangspunt voor het landschapskunstwerk was dat er een eindbeeld ontstond waar kunst, natuur en inrichting en inpassing van het wegtracé en vormgeving van de kunstwerken verbonden zijn. De brug, tunnels met het spoor en de fietstunnel vormen, samen met de wit bloeiende beplanting van hagen en bomen op een dijkje met granieten paaltjes ter accentuering en ondersteuning, een samenhangend lint.

Nadat een definitief ontwerp is gemaakt, kan er een definitieve inschatting van de kosten worden gemaakt. Deze kosten worden betaald uit het normale onderhoudsbudget van provincie Gelderland voor de aanleg van wegen.