Stedendriehoek

Keurmerk IJsselzorg

ZUTPHEN – IJsselzorg uit Zutphen heeft het certificaat Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen. De zorginstelling die begeleiding en ondersteuning biedt aan volwassenen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en/of in opdracht van justitie, kreeg dit keurmerk uit handen van Laura Werger, voorzitter van Stichting GelreWerkt!

PSO is een landelijk keurmerk en geeft aan dat een organisatie een sociale werkgever is en meer dan gemiddeld bijdraagt aan de werkgelegenheid van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.
Martijn Traas, directeur van IJsselzorg, kreeg het certificaat PSO trede 2 overhandigd van Laura Werger. Dit betekent dat de zorgorganisatie ruim bovengemiddeld presteert en aan meer personen uit de doelgroep werkgelegenheid biedt dan organisaties van dezelfde grootteklasse. Organisaties die de norm voor trede 2 halen, behoren tot de 25% best presterende bedrijven. Ze presteren wat betreft socialer inclusief ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in Nederland in dezelfde grootteklasse.