Stedendriehoek

Handen uit de mouwen in Emerpark

ZUTPHEN – Op zaterdag 2 november gaan vrijwilligers in het hele land aan de slag voor het beschermen en behouden van natuur en landschap tijdens de negentiende editie van de Natuurwerkdag. Ook Emerpark Zutphen doet dit jaar weer mee in samenwerking met de Brummense werkgroep Heg en Haag. “Iedereen die de handen uit de mouwen wil steken, is van harte welkom om mee te doen”, aldus Dorien Bogerd.

“Verzamelpunt is de parkeerplaats voor De Kaardebol. Vanaf daar verdelen de aanwezigen zich over de verschillende locaties. In de nabijgelegen heemtuin gaan we een teveel aan oeverbegroeiing en bramen weghalen, zodat bloemen, kruiden en struiken meer ruimte krijgen. De natuurspeelplaats daarachter kan wel wat snoeiwerk gebruiken, zodat de kinderen er in het voorjaar weer kunnen spelen. En ook op andere plaatsen in het park gaan we met bramen aan de slag, zodat ze niet alles overwoekeren. Wie meegaat met de werkgroep Heg en Haag, leert hoe een heg te vlechten: een bijna verloren gegane manier van onderhoud die vroeger gebruikt werd, zodat heggen beter geschikt waren als veekering. Tegenwoordig worden gevlochten heggen gewaardeerd als waardevol landschapselement en schuilplek voor talloze kleine dieren.”

Dorien, tenslotte: “We starten om 10.00 uur en gaan door tot ongeveer 14.30 uur. Rond 12.30 uur is er een lunchpauze. Wie wil meewerken, wordt gevraagd een boterham mee te nemen en stevige schoenen of liefst laarzen aan te trekken, plus kleding die vies mag worden. Wij zorgen voor gereedschappen en een lekkere kop soep voor wie zich heeft aangemeld; dat kan via de website www.natuurwerkdag.nl (zoeken op ‘Emerpark’).”