Stedendriehoek

Grensregio’s in de weer tegen het weer

ZUTPHEN – Bocholt, Münster, Hengelo (Overijssel) en Zutphen gaan samen met de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte binnen stedelijk gebied bestrijden. Ze doen dit met steun van de Europese Unie in het project Waterrobuuste Steden (Wasserrobuste Städte). Tijdens het project worden in de vier steden twaalf projecten uitgevoerd.

Door klimaatverandering krijgen de steden in Oost-Nederland en West-Münsterland vaker te maken met extreme neerslag, hitte en droogte. De effecten daarvan – bijvoorbeeld wateroverlast, watertekorten, slechte waterkwaliteit en hittestress – laten zich ook nadrukkelijker voelen. Tegelijk trekken water en wateroverlast zich niets aan van landsgrenzen. Door samen te werken en van elkaars sterke punten te leren verwachten de Duitse en Nederlandse steden en waterschappen meer en betere resultaten te boeken in het ‘waterrobuust’ maken van stedelijk gebied.

In de periode 2019-2021 worden twaalf samenwerkingsprojecten opgezet en uitgevoerd. Alle projecten maken deel uit van een breder plan van de betreffende stad of waterschap. De projecten focussen op drie zaken: Overlast voorkomen: het ruimtelijk aanpassen van alle watergangen in en om de stad; overlast beperken: overige aanpassingen aan de fysieke ruimte in de stad; overlast bestrijden: effectief optreden bij extreme neerslag en droogte.

Waterschap Rijn en IJssel werkt met Duitse en Nederlandse partners samen in de volgende deelprojecten: Aanpassen wateraanvoer Vierakkerse Laak bij Zutphen (samen met gemeenten Zutphen en Bocholt); perspectief voor wateropvang langs de Bocholter Aa (samen met gemeente Bocholt); waterrobuuste wijken Zutphen (samen met gemeenten Zutphen en Münster); zorgen voor een betere wateropvang in Bocholt (samen met gemeente Bocholt); waterberging historische vesting Zutphen en aanpassing Vispoortgracht (samen met gemeenten Zutphen en Münster). De projecten starten dit jaar. Inwoners van Zutphen en Bocholt en agrariërs bij Bocholt worden er actief bij betrokken.