Stedendriehoek

Gevangenissen en gemeenten gaan nauwer samenwerken

ZUTPHEN – Vertegenwoordigers van diverse gemeenten uit de regio waren vorige week te gast in de penitentiaire inrichting (PI) Achterhoek in Zutphen. Samen met PI Arnhem had de Gelderse gevangenis een re-integratiemiddag georganiseerd. Hierbij waren ook reclasseringswerkers (die al in de PI werkzaam zijn) en andere instanties aanwezig die zich bezig houden met een succesvolle terugkeer van gedetineerden in de samenleving. 

Doel van de re-integratiemiddag was het intensiveren van de samenwerking tussen gemeenten, gevangenissen en reclassering. “De gedetineerden die in PI Achterhoek en PI Arnhem een straf uitzitten, keren immers weer terug naar hun eigen woonplaats. Het zijn burgers van een gemeente, die tijdelijk uit de maatschappij zijn gehaald, maar daarin ook weer terug moeten keren”, verklaart Danny Vette, vestigingsdirecteur van PI Achterhoek. “Het grootste deel van de gedetineerden, 73 procent, zit zelfs korter dan drie maanden vast. Het is dus zaak om als gemeente, reclassering en PI elkaar zo snel mogelijk op te zoeken om te kijken welke stappen er gezet moeten worden om iemand weer op een zo goed mogelijke manier terug te laten keren naar zijn gemeente. Op zo’n manier dat hij niet opnieuw de fout ingaat. Is er bijvoorbeeld een inkomen of huisvesting geregeld?”

Francesca Salamone, vestigingsdirecteur van PI Arnhem: “Afgelopen zomer is al op landelijk niveau een convenant getekend dat ruimte geeft voor een intensievere samenwerking tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen, gemeenten en reclassering. De volgende stap is dat er concrete afspraken worden gemaakt en invulling wordt gegeven aan de ambitie. Als PI Achterhoek en PI Arnhem hebben we al nauwe banden met de gemeenten, maar er is zeker nog verbetering mogelijk.”

Danny Vette (PI Achterhoek) vult aan:  “Er is vandaag veel besproken. Er zijn nieuwe ideeën over tafel gegaan. Een conclusie was ook dat financiële en juridische schotten ons nog wel eens in de weg zitten, maar ik proef ook de wil om er samen de schouders onder te zetten. Alle betrokken partijen willen graag een bijdrage leveren om de samenleving nog een stukje veiliger te maken.”