Stedendriehoek

Gesprekken over toekomst theater

ZUTPHEN – Er is de afgelopen jaren door lokale media en opiniemakers veel gezegd en geschreven over de toekomst van Theater Hanzehof. Nu wil de organisatie in gesprek gaan tijdens een van de drie stadsgesprekken die onderdeel uitmaken van ‘Hanzehof on tour’. De gesprekken vinden eind september/begin oktober plaats op drie verschillende locaties in de stad. Iedereen, theaterbezoeker of niet, is welkom zich aan te melden.

In de drie bijeenkomsten gaat het niet alleen over de toekomst van het huidige gebouwencomplex, maar vooral ook over de functie van de organisatie voor Zutphen en de regio. Interim-directeur Johan Boonekamp gaat het open gesprek met de aanwezigen aan, aan de hand van een aantal stellingen. De gesprekken vinden plaats op donderdagavond 26 september (Wijkcentrum Waterkracht), vrijdagavond 27 september (’t Warnshuus) en op dinsdagavond 1 oktober (Buurthuis De Hoven). Aanmelden kan via www.hanzehof.nl/ontour.