Stedendriehoek

Gemeente Brummen gaat speelplaatsen aanpassen

BRUMMEN/EERBEEK – De gemeente Brummen heeft, verspreid over haar wijken en kernen, op dit moment 59 speelplaatsen met speeltoestellen. Veel van deze speelplaatsen bestaan al jaren en staan in wijken waar ondertussen veel minder kinderen wonen. Omdat er onvoldoende geld is om kapotte speeltoestellen te vervangen, gaat de gemeente een opschoning onder deze speelplaatsen houden. Versleten speeltoestellen op plaatsen waar nog weinig kinderen spelen worden weggehaald en niet vervangen. De speelruimte blijft, maar dan zonder speeltoestellen.

Een van de redenen dat er minder nieuwe speeltoestellen worden geplaatst, is dat de gemeente net zoals diverse andere gemeenten vergrijst. Verwacht wordt dat het aantal kinderen de komende jaren nog verder afneemt. Het uitgangspunt is dat er voor kinderen in elke wijk minimaal één speelplaats met speeltoestellen beschikbaar blijft. Deze plaatsen zijn veilig te bereiken en hebben veilige speeltoestellen. Op deze plaatsen kan geïnvesteerd worden in nieuwe speeltoestellen. Wijkspeelplaatsen zoals de Cruijffcourt, een skatebaan en trapveldjes blijven daarnaast bestaan.

De gemeente heeft het gebruik van de speelplaatsen aardig in beeld. “We weten echter niet hoe de kinderen over de speelplaatsen denken, wat ze leuk vinden en misschien wel missen in de speelplaatsen. Daarom gaan we met de kinderen van de basisscholen in Brummen en Eerbeek de wijk in om te horen hoe zij over de speelmogelijkheden in hun wijk denken. Dit gebeurt via de basisscholen”, aldus een gemeentewoordvoerder. “De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om te bekijken wat en waar er verbeterd kan worden. Met deze informatie kunnen we voorstellen maken voor aanpassing van speelplaatsen die vervolgens met de buurt/wijk besproken gaan worden. In afwachting van de plannen worden gevaarlijke speeltoestellen wel weggehaald, maar nog even niet vervangen.”