Stedendriehoek

Fietsparkeerplaatsen aan de rand centrum Zutphen

De fietsoverlast in de binnenstad van Zutphen is groot. Aan de fietsen die lukraak op pleinen en in straten in de binnenstad worden gestald komt vanaf het najaar een einde. De gemeente gaat meerdere fietsparkeervoorzieningen plaatsen net buiten het centrum, om zo het aantal fietsen in de binnenstad te verminderen.

Fietsen geweerd uit de binnenstad
Momenteel moeten bezoekers die met de fiets naar het centrum komen de fiets al verplicht buiten de binnenstad stallen. De corona-aanpassingen in de binnenstad maken fietsen op dit moment verboden op de straten en pleinen van het centrum. De gemeente gaat de ervaringen met deze tijdelijke parkeervoorzieningen binnenkort op een rij zetten en besluiten waar de definitieve fietsparkeerplaatsen komen. Niet alleen wordt bezoekers op dit moment verzocht om niet het centrum in te fietsen, ook de fiets aan de hand is niet gewenst. Deze maatregel zal echter niet blijven wanneer de coronamaatregelen op de schop gaan. Wel verwacht de gemeente dat de overlast flink afneemt wanneer er de mogelijkheid is om de fiets op fietsparkeerplaatsen vlakbij het centrum te plaatsen.

30.000 euro vrijmaken
Vorig jaar werd vanuit GroenLinks al een voorstel gedaan voor fietsparkeerplaatsen om de overlast in de Zutphense binnenstad te doen afnemen. Dolf Logemann deed het voorstel om 30.000 euro uit te trekken voor de voorzieningen. Dit voorstel werd door een grote meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Er komen geen parkeerverboden, maar door voldoende veilige parkeerplaatsen te bieden hoopt de gemeente inwoners en bezoekers te stimuleren om met de fiets weg te blijven uit de binnenstad. Tijdens de coronacrisis zijn er diverse gratis fietsvoorzieningen geplaatst op de Zaadmarkt, op het ’s Gravenhof en bij het kruispunt Boompjeswal-Laarstraat. Er is namelijk nauwelijks genoeg ruimte voor fietsen door de grotere terrassen en de anderhalvemeter-regel. Waar mogelijk worden deze voorzieningen omgezet in definitieve fietsenstallingen.

Al lange tijd overlast
De overlast van fietsen in het centrum van Zutphen is al jaren het onderwerp van discussie. Zo kwam Logemann in het verleden al met het voorstel om fietsnietjes, metalen standaards waar de fietsen geparkeerd kunnen worden, in het centrum te plaatsen. Veel inwoners pakken de fiets naar het centrum en ook vanuit omringende dorpen komen veel mensen op de fiets. Fietsparkeervoorzieningen helpen mee om de stad netjes te houden. Onlangs is ook bekendgemaakt dat de fietsenstalling op het Lamme van Dieseplein wordt vernieuwd.

Fietsen omgeving Zutphen
Fietsen is een populaire activiteit in Zutphen. Het landschap is zeer afwisselend, met mooie routes langs de Berkel, de IJssel of het Twentekanaal. Veel van deze fietstoeristen komen langs Zutphen en de omliggende dorpen, zoals Almen, Vorden en Warnsveld. Een telefoon abonnement met voldoende data is dus handig, omdat zo gebruik gemaakt kan worden van diverse handige applicaties om mooie routes te vinden. De fietsroutes in de buurt van Zutphen zijn ook eenvoudig te ontdekken met de gratis Fietsroute App van Fietsnetwerk.nl.