Stedendriehoek

Simpeler fiets stallen

DEVENTER – De fietsenstalling op het Lamme van Dieseplein wordt vernieuwd. Dat is hard nodig om het ‘wildparkeren’ bij de ingang van de bibliotheek tegen te gaan. De inrichting van de stalling wordt aangepast, waardoor de fietsenstalling opener wordt en makkelijker in gebruik.

Het toezicht krijgt op een nieuwe manier vorm, niet langer met een bonnetje maar als servicepunt bij de parkeerplaats. De fietsparkeerplaats blijft op dezelfde plek, maar krijgt een veel opener karakter waardoor de drempel voor fietsers wordt verlaagd. De parkeerplek zal ruimte bieden aan 137 fietsen en 8 scooters.