Stedendriehoek

Extra aandacht voor mensenmet psychische kwetsbaarheid

BRUMMEN/EERBEEK – Steeds meer mensen met een psychische kwetsbaarheid verblijven niet in een instelling, maar wonen zelfstandig (met begeleiding) in onze samenleving. Samen met enkele buurgemeenten en een groot aantal andere partners werkt de gemeente Brummen aan het zo goed mogelijk organiseren van ondersteuning in de wijk. Het helpt bij het herstel wanneer iemand zich welkom voelt in een wijk of buurt en zoveel mogelijk meedoet in de maatschappij. Er bestaan veel vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid. Reden om hier de komende periode via de website samengoedvoorelkaar.nl extra aandacht aan te geven.

Een psychische kwetsbaarheid wordt gekenmerkt door bijzondere ervaringen en gedrag. Denk bijvoorbeeld aan borderline, depressie, angststoornis of autisme. Een psychische kwetsbaarheid kan iedereen overkomen. Cijfers wijzen uit dat bijna de helft van de Nederlanders ooit in zijn of haar leven hiermee te maken krijgt. Het is niet iets om je voor te schamen, maar helaas bestaan er toch veel vooroordelen. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat iemand met een psychische kwetsbaarheid altijd raar gedrag vertoont of gevaarlijk is.

Meedoen
Mensen met een psychische kwetsbaarheid komen steeds vaker zelfstandig (met begeleiding) in een dorp of buurt wonen. De gemeente biedt hen goede ondersteuning. En ook is het fijn als men zich welkom in de buurt voelt. Want als er sprake is van een kwetsbare persoonlijke situatie, dan helpt het als je zoveel mogelijk mee kan blijven doen in de samenleving en in contact bent en blijft met andere mensen.

“Het helpt als we met elkaar en met buurtbewoners het gesprek aangaan om vooroordelen over mensen met een psychische kwetsbaarheid weg te nemen. Op de website www.samengoedvoorelkaar.nl  geven we inspirerende voorbeelden en nuttige tips over hoe buurtbewoners met elkaar het gesprek over dit onderwerp aan kunnen gaan. De bekende oud-voetballer Andy van der Meijde gaat bijvoorbeeld het gesprek aan met ervaringsdeskundige Lianne Ploemen. Ook andere ervaringsverhalen uit onze eigen regio zijn in de komende periode op deze website te lezen.”

Onder de vlag van ‘Beschermd Thuis’ werken verschillende partners in de regio Oost-Veluwe samen om een brede groep inwoners met een psychische kwetsbaarheid te ondersteunen. Zo heeft Brummen met de gemeenten Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst een plan opgesteld. In dit plan staat beschreven wat er moet veranderen op het gebied van wonen, werk, financiën, dagbesteding en zorginfrastructuur om mensen met een psychische kwetsbaarheid zo goed mogelijk zelfstandig te laten wonen.