Stedendriehoek

Eten als een koning

ZUTPHEN – De Babyloniërs en het Babylonische rijk van Nebukadnezar zijn bij het grote publiek vooral bekend door de Oudtestamentische vertellingen over de verwoesting van de Tempel van Salomo in Jerusalem in 586 voor Christus. Maar wat minder bekend is, is de grote rol die dezelfde Babyloniërs hebben gespeeld in de ontwikkeling van wetenschap en cultuur. Hun diepgaande kennis van, bijvoorbeeld, de sterrenkunde is in spijkerschrift op kleitabletten vastgelegd. Studie van die teksten is van groot belang voor het begrip van de wetenschap in de 21e eeuw.

 

De afdeling Zutphen-Deventer-Arnhem van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux houdt op woensdagavond 4 december vanaf 19.45 uur in Zutphen een lezing over de eetcultuur bij de Babyloniërs, verzorgd door R. van der Iest MA van de Rijksuniversiteit Groningen. De lezing is getiteld ‘Eten als koning: het belang van de dagelijkse offers in de Neo-Babylonische cultuur’. Nebukadnezar presenteert zijn gulle gaven aan de goden met de woorden ‘Meer dan ooit tevoren, offer ik rijkelijk aan mijn heren Marduk en Zarpanitu’. De rol van de koning bij de offergaven was vooral om de goden te behagen met de giften van luxegoederen. Hij verwachtte daarmee zijn land te dienen.

Behalve aan de rol van de koning wordt aandacht besteed aan het ingewikkelde functioneren van de priesters. Die werden strikt in de gaten gehouden of ze wel aan alle voorwaarden voldeden. En als ze fouten maakten, dan stonden daar hoge straffen op.

Voor deze interessante lezing worden behalve de leden van het Genootschap ook andere belangstellenden van harte uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6 (nabij het NS-station) in Zutphen.