Entertainment

Inwoners geven evenementenaanbod een ruime voldoende

BRUMMEN – Tussen 30 november en 18 december 2023 konden deelnemers van het inwonerspanel Brummen Spreekt de vragen en stellingen invullen over het onderwerp ‘evenementen en dienstverlening’.

Iedere inwoner vanaf 16 jaar kon meedoen aan het panel. In totaal hebben 602 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 457 panelleden en 145 personen via een open link. De antwoorden hebben geleid tot een onderzoeksrapport met waardevolle informatie en ook verbeterpunten voor de gemeente. Maar over het algeheel kan gesteld worden dat inwoners tevreden zijn. Het volledige onderzoeksrapport en ook een handige samenvatting is te lezen op de website www.brummenspreekt.nl.

Uit het onderzoek blijkt dat de ruime meerderheid het er (zeer) mee eens is dat evenementen positief bijdragen aan de sfeer, leefbaarheid en het aangenaam wonen in de gemeente Brummen. Ruim een derde vindt dat er veel te doen is in de gemeente op het gebied van evenementen.

Overlast/tekortkomingen

Wel wordt er aangegeven dat er een tekort is aan evenementen voor de jeugd (18-28 jaar) en dat kosten voor deelname aan evenementen soms hoog zijn. Ook blijkt dat er soms overlast is van evenementen, zowel in geluid als in de vorm van vernielingen en zwerfvuil. De gemeente probeert, in samenwerking met de organisatoren, de overlast te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente wordt door 77% met een voldoende gewaardeerd. Men weet de gemeente goed te vinden en kan in 71% van de gevallen makkelijk een vraag stellen. De gemeente kan een verbeterslag doen op de snelheid waarmee dingen worden afgehandeld en het tussentijds op de hoogte stellen van de afhandeling. Wel wordt de gemiddelde communicatie naar inwoners met 70% voldoende gewaardeerd.

Aandachtig bestuderen

Het gemeentebestuur gaat de resultaten van het onderzoek over evenementen aandachtig bestuderen. Ook worden deze besproken met organisatoren van diverse evenementen. Dit met als wens om de gemeentelijke spelregels over evenementen waar nodig te verbeteren. Dit in lijn van de wensen van inwoners en organisatoren van uiteenlopende evenementen. Hierbij maakt de gemeente ook keuzes of en op welke manier de gemeente initiatieven voor het organiseren van evenementen kan of wil ondersteunen.

Terugkoppeling

De resultaten van het dienstverleningsonderzoek gebruikt het gemeentebestuur om de gemeentelijke dienstverlening verder te verbeteren en de gegevens in de landelijke benchmarkt ‘Waar Staat Je Gemeente’ te actualiseren. Ook buigt de gemeente zich over de mening en aanbevelingen van dit inwonerspanel. Met name waar het gaat om de terugkoppeling van wat er uiteindelijk met resultaten van het onderzoek wordt gedaan.

“Bent u nog geen lid, dan verwelkomt Brummen Spreekt u graag. U kunt zich opgeven voor het inwonerspanel via de website Brummen Spreekt (www.brummenspreekt.nl).”