Stedendriehoek

Eén kind één plan

ZUTPHEN – Vanaf dinsdag 3 maart start Klimmendaal met een revalidatiebehandelteam binnen de Anne Flokstraschool in Zutphen.

Klimmendaal ondersteunt met het revalidatieaanbod de leerlingen die hulpvragen hebben op het gebied van logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, orthopedie, psychodiagnostiek, psychologische behandeling en – begeleiding en maatschappelijk werk. Het team Kind en Jeugd uit Zutphen krijgt mooie behandelruimtes binnen de VSO-afdeling van de Anne Flokstraschool aan de Emmalaan 2 en is enthousiast om te gaan beginnen.

Klimmendaal werkt al in meerdere plaatsen samen met De Onderwijsspecialisten. Deze samenwerking van Klimmendaal in de school zorgt ervoor dat kinderen en jongeren zo dicht mogelijk in de dagelijkse omgeving onderzocht en behandeld kunnen worden. Hierdoor wordt de belasting van bijvoorbeeld het reizen tot een minimum beperkt en sluit de behandeling beter aan bij de eigen leefomgeving. Afstemming van behandeling in onderwijs is een groot voordeel.

‘Eén kind, één plan’ is het motto voor de samenwerking tussen De Onderwijsspecialisten en Klimmendaal. Dit betekent dat de hulpvragen van de ouder(s) en de leerling het uitgangspunt zijn.