Stedendriehoek

Direct van grond naar mond

BRUMMEN – De gemeente Brummen en Stichting Landschapsnetwerk Brummen zetten zich in voor de ontwikkeling van korte voedselketens. Zo bezorgen de boerderijen De Meander en De Nieuwenburgt vanaf deze zomer lokale producten bij zorginstelling Philadelphia. De provincie Gelderland en de Europese Unie hebben onlangs een vervolgsubsidie toegekend om het project voort te zetten.

Korte voedselketens passen goed bij een duurzame gemeente. Boeren kunnen hun producten direct leveren aan inwoners en bedrijven in de regio. Dat is goed voor de economische en maatschappelijke positie van de boer. Het levert de consument gezonder voedsel op én een aantrekkelijker en gezonder landschap.

Korte keten Philadelphia
Dankzij een eerste subsidie van provincie en EU heeft de gemeente in 2018 een voedselcoördinator aangesteld. Deze heeft de kansen verkend voor korte voedselketens. Met als eerste resultaat de korte keten bij Philadelphia. Deze zomer start Philadelphia Zorg met de inkoop van groente, vlees, zuivel en fruit direct bij de lokale boeren. Boerderijen De Meander en De Nieuwenburgt gaan de zorginstelling wekelijks verse producten leveren. Het werken met producten die niet van de groothandel komen, vergt een andere manier van inkopen, bereiden en personeel opleiden. Maar dan heb je ook lekker verse en gezonde voeding, direct van grond naar mond. Goed voor de cliënten van Philadelphia en voor de verbondenheid van de zorginstelling met de regio.

Speerpunten
De voedselcoördinator heeft met producenten, afnemers en initiatiefnemers meer mogelijkheden voor korte ketens verkend. Hieruit zijn speerpunten gekozen voor het vervolg. Naast de afzet van lokale producten bij Philadelphia en later ook bij andere zorginstellingen zoals Klein Engelenburg, gaat het om kookgroepen voor cliënten van de zorginstellingen. Daarnaast wordt gewerkt aan een korte keten tussen boeren en pannenkoekenhuis of bakker. Hierbij wordt ook gekeken naar de inrichting van de graanvelden. Door bijvoorbeeld akkerranden in te zaaien met bepaalde plantensoorten, wordt een omgeving gecreëerd waarin dieren zoals de patrijs zich thuis voelen. Dit initiatief heet dan ook ‘Van pannenkoek tot patrijs’.