Stedendriehoek

Buurtpreventie Warnsveld in actie’

ZUTPHEN – Op donderdag 22 februari kwam de burgemeester van Zutphen en Warnsveld, Mevrouw Annemieke Vermeulen, informeel kennis maken met de Buurtpreventie Warnsveld (zie foto).
Met hesje en cap vergezelde ze twee buurtpreventen op hun surveillanceronde door het dorp, terwijl ze werd geïnformeerd over de werkwijzen van de buurtpreventie

Het Team Buurtpreventie Warnsveld bestaat sinds december 2014. Het is een werkgroep van de Dorpsraad Warnsveld, die samenwerkt met de politie (wijkagent) en de gemeente (wijkregisseur). Het Team bestaat uit iets meer dan 30 vrijwilligers, die regelmatig in hun eigen buurt surveilleren, op tijden dat de kans op inbraken het grootst is. Het Team hoopt het gevoel van veiligheid van de inwoners van Warnsveld te vergroten én hun eigen alertheid tegen inbraken en potentiële inbrekers te bevorderen.

Buurtpreventie Warnsveld heeft inmiddels ook 15 WhatsApp groepen. Het aantal deelnemers gaat naar de 500. De App kan gebruikt worden om elkaar te waarschuwen bij verdachte situaties. Aanmelden kan bij buurtpreventiewarnsveld@gmail.com

Het valt de buurtpreventen wel op, dat veel inwoners onvoldoende zorg dragen voor hun huis bij hun afwezigheid. Het advies van de politie is, om tijdens afwezigheid de verlichting in huis zo normaal mogelijk te laten branden. Want met name de gelegenheidsinbrekers maken graag misbruik van de zichtbare afwezigheid van bewoners. Als er licht brandt, en zeker als dat via ingestelde klokken ook nog varieert, worden zij op het verkeerde been gezet en zullen die huizen eerder overslaan.

Op maandagavond 26 februari is er in samenwerking met de Politie en de Gemeente een oefening in enkele wijken van het dorp gehouden om de alertheid van burgers in verdachte situaties te testen en vergroten. Deze oefening, ‘Boef in het dorp’, is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Politie, Gemeente en Bureau Toezicht & Handhaving(T&H). De regie lag in handen van de wijkagent en het Bureau T&H.
Aan het eind van de middag en het begin van de avond zijn drie koppels ‘boeven’ (buurtpreventen én medewerkers van T&H) het dorp ingegaan, die probeerden zich verdacht te gedragen, in de hoop dat mensen daarop actie zouden ondernemen (bijv. 112 bellen). In ‘t Warnshuus was de centrale ‘commandopost’, om op de hoogte te blijven van wat er gebeurde en meteen in te kunnen springen bij calamiteiten.
Gelukkig zijn vanuit alle drie de buurten meldingen en soms ook foto’s naar de politie gegaan – want het blijkt dat veel mensen een drempel moeten nemen om dat te doen. Terwijl het juist heel belangrijk is om verdachte situaties meteen aan de politie te melden en buurtgenoten te alarmeren.
Wijkwethouder mevr. Cobij Pennings was aanwezig bij de afsluiting van deze succesvolle oefening, die voor herhaling in aanmerking komt!